Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. II Forum Europejskie Szkół Powiśla Dąbrowskiego

II Forum Europejskie Szkół Powiśla Dąbrowskiego

II Forum Europejskie Szkół Powiśla Dąbrowskiego

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się II Forum Europejskie Szkół Powiśla Dąbrowskiego. Tegoroczna impreza zorganizowana została przez Szkolny Klub Europejski „Jedna Europa” ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego. 

Impreza przebiegała w dwóch częściach. Pierwsza część obejmowała dyskusje panelowe poświęcone następującym tematom: Rola konstytucji europejskiej i jej znaczenie dla funkcjonowania Unii Europejskiej.
Znaczenie konstytucji dla poszczególnych krajów członkowskich UE. Podstawowe wolności oraz system wartości UE w świetle konstytucji. Zasady kształcenia się młodzieży krajów członkowskich UE. Znaczenie unijnych programów edukacyjnych (Sokrates, Młodzież. Leonardo da Vinci).
Korzyści dla Polski wynikające z możliwości kształcenia się i zatrudnienia obywateli RP w innych krajach Unii.
Część druga miała formę konkursową i obejmowała prezentację artystyczną piosenek w co najmniej dwóch językach obcych. W obydwóch częściach imprezy uczestniczyła młodzież ZSP Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, ZSP w Brniu, Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Radgoszczy i Luszowicach.
Celem forum było przybliżenie zagadnień dotyczących problematyki UE ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kształcenia i zatrudnienia młodych ludzi w krajach UE a także wzbudzenie motywacji młodych ludzi do podjęcia wszelkich działań związanych z podnoszeniem umiejętności językowych oraz rozbudzenie świadomości obywatela UE umiejącego korzystać z możliwości oferowanych przez Unię. 
Prezentacje muzyczne miały na celu integrację młodzieży z różnych środowisk lokalnych Powiśla Dąbrowskiego, a przez to umiejętność współpracy ze sobą i wzajemnej solidarności. 
Forum rozpoczął Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski, który w swoim wystąpieniu przybliżył młodzieży pracę Parlamentu Europejskiego oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Polski w UE (rolnictwo, traktat konstytucyjny, zatrudnienie, kształcenie młodych). Po zakończeniu wystąpienia Posła, młodzież biorąca udział w dyskusji pracowała w budynku ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, wypracowując wnioski prezentowane na zakończenie forum. Równocześnie w DDK trwały prezentacje muzyczne oceniane przez jury: Przewodniczący - Dyrektor DDK Paweł Chojnowski oraz członkowie: Alina Boryczka – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego oraz Mariola Włodarczyk – reprezentant Biura Promocji, Rozwoju i Innowacji Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. 
Na zakończenie forum Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski, Dyrektor ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Jan Kiljan i Przewodniczący jury Paweł Chojnowski wręczyli puchary Eurodeputowanego oraz nagrody, ufundowane przez sponsorów, zwycięzcom forum a także podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczestników.
Zwycięzcami konkursu piosenki dwujęzycznej w kategorii gimnazjów zostali:
I miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
II miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
III miejsce – Gimnazjum z Luszowic oraz wyróżnienie za udział w forum dla Gimnazjum w Radgoszczy. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce otrzymały: ZSP Nr 1 oraz ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast II miejsce przypadło ZSP w Brniu. Nagrody specjalne za osobowość artystyczną otrzymały: Patrycja Cierniak – ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Patrycja Kułaga – ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Natalia Kozicka z Gimnazjum w Radgoszczy.
Sponsorami imprezy byli: Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, Firma EUROSAN z Dąbrowy Tarnowskiej, Piekarnia PTYŚ z Radgoszczy, Firma TARSMAK z Radgoszczy, Sklep Biedronka z Dąbrowy Tarnowskiej, FHU „GL” Stacja Paliw BP z Dąbrowy Tarnowskiej, Przetwórstwo Mięsne Zdzisław Piasecki z Dąbrowy Tarnowskiej oraz Spółdzielnia Uczniowska ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Organizatorzy oraz jury forum podkreślili wysoki poziom merytoryczny i artystyczny oraz duże zaangażowanie młodzieży i przygotowujących ich nauczycieli wszystkich szkół uczestniczących w forum.
Odpowiedzialnymi za przygotowanie imprezy ze strony organizatorów byli: Dyrektor ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Jan Kiljan, Wicedyrektorzy Krystyna Brzezińska i Urszula Banaś oraz nauczyciele Jolanta Rzeźniewska, Jerzy Stelmach, Krzysztof Piotrowski, Zdzisław Karteczka, Joanna Światłowska, Hanna Mikina oraz Małgorzata Zielińska. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się II Forum Europejskie Szkół Powiśla Dąbrowskiego. Tegoroczna impreza zorganizowana została przez Szkolny Klub Europejski „Jedna Europa” ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego.  Impreza przebiegała w dwóch częściach. Pierwsza część obejmowała dyskusje panelowe poświęcone następującym tematom: Rola konstytucji europejskiej i jej znaczenie dla funkcjonowania Unii Europejskiej. Znaczenie konstytucji dla poszczególnych krajów członkowskich UE. Podstawowe wolności oraz system wartości UE w świetle konstytucji. Zasady kształcenia się młodzieży krajów członkowskich UE. Znaczenie unijnych programów edukacyjnych (Sokrates, Młodzież. Leonardo da Vinci). Korzyści dla Polski wynikające z możliwości kształcenia się i zatrudnienia obywateli RP w innych krajach Unii. Część druga miała formę konkursową i obejmowała prezentację artystyczną piosenek w co najmniej dwóch językach obcych. W obydwóch częściach imprezy uczestniczyła młodzież ZSP Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, ZSP w Brniu, Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Radgoszczy i Luszowicach. Celem forum było przybliżenie zagadnień dotyczących problematyki UE ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kształcenia i zatrudnienia młodych ludzi w krajach UE a także wzbudzenie motywacji młodych ludzi do podjęcia wszelkich działań związanych z podnoszeniem umiejętności językowych oraz rozbudzenie świadomości obywatela UE umiejącego korzystać z możliwości oferowanych przez Unię.  Prezentacje muzyczne miały na celu integrację młodzieży z różnych środowisk lokalnych Powiśla Dąbrowskiego, a przez to umiejętność współpracy ze sobą i wzajemnej solidarności.  Forum rozpoczął Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski, który w swoim wystąpieniu przybliżył młodzieży pracę Parlamentu Europejskiego oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Polski w UE (rolnictwo, traktat konstytucyjny, zatrudnienie, kształcenie młodych). Po zakończeniu wystąpienia Posła, młodzież biorąca udział w dyskusji pracowała w budynku ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, wypracowując wnioski prezentowane na zakończenie forum. Równocześnie w DDK trwały prezentacje muzyczne oceniane przez jury: Przewodniczący - Dyrektor DDK Paweł Chojnowski oraz członkowie: Alina Boryczka – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego oraz Mariola Włodarczyk – reprezentant Biura Promocji, Rozwoju i Innowacji Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.  Na zakończenie forum Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski, Dyrektor ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Jan Kiljan i Przewodniczący jury Paweł Chojnowski wręczyli puchary Eurodeputowanego oraz nagrody, ufundowane przez sponsorów, zwycięzcom forum a także podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczestników. Zwycięzcami konkursu piosenki dwujęzycznej w kategorii gimnazjów zostali: I miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej II miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej III miejsce – Gimnazjum z Luszowic oraz wyróżnienie za udział w forum dla Gimnazjum w Radgoszczy.  W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce otrzymały: ZSP Nr 1 oraz ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast II miejsce przypadło ZSP w Brniu. Nagrody specjalne za osobowość artystyczną otrzymały: Patrycja Cierniak – ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Patrycja Kułaga – ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Natalia Kozicka z Gimnazjum w Radgoszczy. Sponsorami imprezy byli: Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, Firma EUROSAN z Dąbrowy Tarnowskiej, Piekarnia PTYŚ z Radgoszczy, Firma TARSMAK z Radgoszczy, Sklep Biedronka z Dąbrowy Tarnowskiej, FHU „GL” Stacja Paliw BP z Dąbrowy Tarnowskiej, Przetwórstwo Mięsne Zdzisław Piasecki z Dąbrowy Tarnowskiej oraz Spółdzielnia Uczniowska ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Organizatorzy oraz jury forum podkreślili wysoki poziom merytoryczny i artystyczny oraz duże zaangażowanie młodzieży i przygotowujących ich nauczycieli wszystkich szkół uczestniczących w forum. Odpowiedzialnymi za przygotowanie imprezy ze strony organizatorów byli: Dyrektor ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Jan Kiljan, Wicedyrektorzy Krystyna Brzezińska i Urszula Banaś oraz nauczyciele Jolanta Rzeźniewska, Jerzy Stelmach, Krzysztof Piotrowski, Zdzisław Karteczka, Joanna Światłowska, Hanna Mikina oraz Małgorzata Zielińska.