Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. II Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

II Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

II Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu dzisiejszym tj. 14 grudnia br., w sali obrad Starostwa Powiatowego odbyła się II sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
Sesję otworzyła i przewodniczyła obradom, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło.

Po przywitaniu przybyłych Radnych i zaproszonych gości, oraz stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca Rady przeprowadziła przyjęcie porządku obrad sesji.

Zaproszenie na sesję przyjęli: Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Przewodniczący Rady Gminy Bolesław Zbigniew Łata, Przewodniczący Rady Gminy Mędrzechów Wiesław Noga, Komendant Powiatowy Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński.

Obecni byli również Sekretarz i Skarbnik Powiatu, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Dąbrowskiego oraz Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami wygłosił Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.

W następnym punkcie sesji, przeznaczonym na zapytania i interpelacje Radnych, głos zabrał zaproszony Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, który przedstawił nowy skład Zarządu Województwa Małopolskiego po 2 grudnia br. czyli po I sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz nakreślił sytuację podziału mandatów między poszczególnymi ugrupowaniami w ławach Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Podczas II sesji, Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła następujące uchwały:

- uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,

- uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

Skład powołanej Komisji Rewizyjnej:

- Przewodniczący: Paweł Lechowicz
- Wiceprzewodniczący: Kazimierz Drożdżowski
- Józef Misiaszek
- Marian Szajor

- uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,

Skład powołanej Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego:

- Przewodniczący: Łukasz Ożóg
- Wiceprzewodniczący: Robert Kądzielawa
- Barbara Pobiegło
- Bogdan Bigos
- Marek Kopia
- Tadeusz Kwiatkowski
- Andrzej Urbanik

Skład powołanej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

- Przewodniczący: Józef Misiaszek
- Wiceprzewodniczący: Marian Szajor
- Jerzy Bączek
- Kazimierz Drożdżowski
- Łukasz Ożóg
- Robert Pantera
- Andrzej Urbanik

Skład powołanej Komisji Edukacji i Polityki Społecznej:

- Przewodniczący: Krzysztof Bryk
- Wiceprzewodniczący: Marian Gajda
- Wiesław Krajewski
- Robert Pantera
- Lesław Wieczorek

W dalszej części obrad, Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła uchwałę w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego.

Do w/w Komisji delegowani zostali Radni: Robert Pantera i Marian Szajor.

Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła również uchwały:

- w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2010,

- w sprawie zmiany Statutu Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej,

- w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Odwołany został ze składu Rady Społecznej oraz funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej Wiesław Krajewski. Odwołany został również ze składu Rady Społecznej Tadeusz Kwiatkowski – dotychczasowy przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Ponieważ z ustawy wynika, że Przewodniczącym Rady Społecznej ZOZ jest Starosta Dąbrowski, stąd uchwała Rady Powiatu Dąbrowskiego dot. zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Społecznej, która powołała na to stanowisko nowego Starostę Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego.

Powołano również do składu Rady Społecznej ZOZ Wicestarostę Dąbrowskiego Roberta Panterę.

Następny punkt porządku obrad obejmował informację Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczącą stanu przygotowania oraz przebiegu akcji zima 2010/2011.

Dyrektor Zarządu Drogowego Marek Janik przedstawił bieżącą sytuację na drogach powiatowych i omówił zawarte porozumienie z pięcioma Gminami Powiatu w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych.
W najbliższym czasie to zadanie podjęte zostanie również przez Gminę Radgoszcz.

Na zakończenie obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło oraz Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski złożyli zebranym życzenia zdrowych, pogodnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia a następnie Przewodnicząca Rady Powiatu podziękowała wszystkim za uczestnictwo w sesji i zamknęła obrady.

W dniu dzisiejszym tj. 14 grudnia br., w sali obrad Starostwa Powiatowego odbyła się II sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.Sesję otworzyła i przewodniczyła obradom, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło. Po przywitaniu przybyłych Radnych i zaproszonych gości, oraz stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca Rady przeprowadziła przyjęcie porządku obrad sesji. Zaproszenie na sesję przyjęli: Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Przewodniczący Rady Gminy Bolesław Zbigniew Łata, Przewodniczący Rady Gminy Mędrzechów Wiesław Noga, Komendant Powiatowy Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński. Obecni byli również Sekretarz i Skarbnik Powiatu, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Dąbrowskiego oraz Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami wygłosił Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. W następnym punkcie sesji, przeznaczonym na zapytania i interpelacje Radnych, głos zabrał zaproszony Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, który przedstawił nowy skład Zarządu Województwa Małopolskiego po 2 grudnia br. czyli po I sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz nakreślił sytuację podziału mandatów między poszczególnymi ugrupowaniami w ławach Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podczas II sesji, Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła następujące uchwały: - uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, - uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Skład powołanej Komisji Rewizyjnej: - Przewodniczący: Paweł Lechowicz- Wiceprzewodniczący: Kazimierz Drożdżowski- Józef Misiaszek- Marian Szajor - uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Skład powołanej Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego: - Przewodniczący: Łukasz Ożóg- Wiceprzewodniczący: Robert Kądzielawa- Barbara Pobiegło- Bogdan Bigos- Marek Kopia- Tadeusz Kwiatkowski- Andrzej Urbanik Skład powołanej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: - Przewodniczący: Józef Misiaszek- Wiceprzewodniczący: Marian Szajor- Jerzy Bączek- Kazimierz Drożdżowski- Łukasz Ożóg- Robert Pantera- Andrzej Urbanik Skład powołanej Komisji Edukacji i Polityki Społecznej: - Przewodniczący: Krzysztof Bryk- Wiceprzewodniczący: Marian Gajda- Wiesław Krajewski- Robert Pantera- Lesław Wieczorek W dalszej części obrad, Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła uchwałę w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego. Do w/w Komisji delegowani zostali Radni: Robert Pantera i Marian Szajor. Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła również uchwały: - w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2010, - w sprawie zmiany Statutu Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej, - w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Odwołany został ze składu Rady Społecznej oraz funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej Wiesław Krajewski. Odwołany został również ze składu Rady Społecznej Tadeusz Kwiatkowski – dotychczasowy przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego. Ponieważ z ustawy wynika, że Przewodniczącym Rady Społecznej ZOZ jest Starosta Dąbrowski, stąd uchwała Rady Powiatu Dąbrowskiego dot. zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Społecznej, która powołała na to stanowisko nowego Starostę Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego. Powołano również do składu Rady Społecznej ZOZ Wicestarostę Dąbrowskiego Roberta Panterę. Następny punkt porządku obrad obejmował informację Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczącą stanu przygotowania oraz przebiegu akcji zima 2010/2011. Dyrektor Zarządu Drogowego Marek Janik przedstawił bieżącą sytuację na drogach powiatowych i omówił zawarte porozumienie z pięcioma Gminami Powiatu w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych.W najbliższym czasie to zadanie podjęte zostanie również przez Gminę Radgoszcz. Na zakończenie obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło oraz Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski złożyli zebranym życzenia zdrowych, pogodnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia a następnie Przewodnicząca Rady Powiatu podziękowała wszystkim za uczestnictwo w sesji i zamknęła obrady.