Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. II sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

II sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

II sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

  W dniu 4 grudnia 2014 r. o godz. 9:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego rozpoczęła się II Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego V kadencji. Sesję otworzyła i przewodniczyła obradom Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło.

  Na sesję przybyli radni, a także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych
i naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego. Obecni byli również Skarbnik Powiatu Maria Sztorc oraz Sekretarz Powiatu Kazimierz Tęczar.

  Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, w okresie między sesjami Rady Powiatu przedstawił Starosta Dąbrowski  Tadeusz Kwiatkowski.

  Następnym punktem obrad sesji był wybór Wicestarosty Powiatu Dąbrowskiego. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski poddał głosowaniu radnych kandydaturę Marka Kopii, który otrzymując większość głosów (10 głosów na TAK z 15 możliwych do uzyskania) objął stanowisko Wicestarosty Dąbrowskiego.

Następnie powołano radnego Łukasza Ożóg na Członka Zarządu Powiatu Dąbrowskiego.

W związku z czym w skład Zarządu Powiatu obecnej kadencji wchodzą:

Starosta Powiatu Dąbrowskiego – Tadeusz Kwiatkowski,

Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego – Marek Kopia,

Oraz Członkowie Zarządu – Jerzy Bączek, Andrzej Urbanik, Łukasz Ożóg.

Podczas II sesji V kadencji Rady Powiatu Dąbrowskiego, podjęto następujące uchwały:

  • uchwała w sprawie wynagrodzenia Starosty Dąbrowskiego,
  • uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej:

Skład powołanej Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego:
Przewodniczący:  Józef Misiaszek
Wiceprzewodniczący: Łukasz Ożóg
Pozostali członkowie: Barbara Pobiegło, Bogdan Bigos, Tadeusz Kwiatkowski, Paweł Drożdż, Marek Kopia

Skład powołanej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:
Przewodniczący: Paweł Drożdż
Wiceprzewodniczący: Marian Szajor
Pozostali członkowie: Andrzej Urbanik, Tadeusz Kwiatkowski, Barbara Łuszcz, Jerzy Bączek

Skład powołanej Komisji Edukacji i Polityki Społecznej:
Przewodniczący: Krzysztof Bryk
Wiceprzewodniczący: Marta Chrabąszcz
Pozostali członkowie: Anna Jastrzębiec – Witowska, Andrzej Urbanik, Marek Kopia, Wiesław Krajewski

Po powołaniu składów stałych komisji, przystąpiono do dalszych obrad podejmując:

  • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014,
  • uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2025,
  • uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godziny prac aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2015

  Na zakończenie przewodnicząca Rady Powiatu Pani Barbara Pobiegło podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła obrady sesji.

  W dniu 4 grudnia 2014 r. o godz. 9:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego rozpoczęła się II Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego V kadencji. Sesję otworzyła i przewodniczyła obradom Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło.   Na sesję przybyli radni, a także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych i naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego. Obecni byli również Skarbnik Powiatu Maria Sztorc oraz Sekretarz Powiatu Kazimierz Tęczar.   Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, w okresie między sesjami Rady Powiatu przedstawił Starosta Dąbrowski  Tadeusz Kwiatkowski.   Następnym punktem obrad sesji był wybór Wicestarosty Powiatu Dąbrowskiego. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski poddał głosowaniu radnych kandydaturę Marka Kopii, który otrzymując większość głosów (10 głosów na TAK z 15 możliwych do uzyskania) objął stanowisko Wicestarosty Dąbrowskiego. Następnie powołano radnego Łukasza Ożóg na Członka Zarządu Powiatu Dąbrowskiego. W związku z czym w skład Zarządu Powiatu obecnej kadencji wchodzą: Starosta Powiatu Dąbrowskiego – Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego – Marek Kopia, Oraz Członkowie Zarządu – Jerzy Bączek, Andrzej Urbanik, Łukasz Ożóg. Podczas II sesji V kadencji Rady Powiatu Dąbrowskiego, podjęto następujące uchwały: uchwała w sprawie wynagrodzenia Starosty Dąbrowskiego, uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej: Skład powołanej Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego: Przewodniczący:  Józef Misiaszek Wiceprzewodniczący: Łukasz Ożóg Pozostali członkowie: Barbara Pobiegło, Bogdan Bigos, Tadeusz Kwiatkowski, Paweł Drożdż, Marek Kopia Skład powołanej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Przewodniczący: Paweł Drożdż Wiceprzewodniczący: Marian Szajor Pozostali członkowie: Andrzej Urbanik, Tadeusz Kwiatkowski, Barbara Łuszcz, Jerzy Bączek Skład powołanej Komisji Edukacji i Polityki Społecznej: Przewodniczący: Krzysztof Bryk Wiceprzewodniczący: Marta Chrabąszcz Pozostali członkowie: Anna Jastrzębiec – Witowska, Andrzej Urbanik, Marek Kopia, Wiesław Krajewski Po powołaniu składów stałych komisji, przystąpiono do dalszych obrad podejmując: uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014, uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2025, uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godziny prac aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2015   Na zakończenie przewodnicząca Rady Powiatu Pani Barbara Pobiegło podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła obrady sesji.