Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. II sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

II sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

II sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 14 grudnia 2006r. odbyła się druga sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Na początku sesji Radni uczcili minutą ciszy pamięć ofiar 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

W związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu radnego przez Posła na Sejm RP Roberta Pantery, radni podjęli uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Po rezygnacji Pana Ryszarda Micka z funkcji Sekretarza Powiatu, radni przegłosowali uchwałę o jego odwołaniu.

Podczas wczorajszej sesji dokonano wyboru stałych komisji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Andrzej Urbanik

Pozostali członkowie - Jan Sojka, Jerzy Mleczko, Marian Szajor

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego:

Przewodniczący - Robert Kądzielawa

Pozostali członkowie - Bogdan Bigos, Marek Kopia, Wiesław Krajewski, Jerzy Mleczko, Ryszard Morelewski, Jan Sojka, Kazimierz Tęczar

Komisja Edukacji i Polityki Społecznej:

Przewodniczący – Tadeusz Kwiatkowski

Pozostali członkowie - Maria Dubiel, Krzysztof Bryk, Krzysztof Kaczmarski

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

Przewodniczący – Marian Szajor

Pozostali członkowie – Jerzy Bączek, Krzysztof Kaczmarski, Andrzej Kita, Andrzej Urbanik.

Ponadto radni ze swojego składu delegowali Radnego Mariana Szajora i Radnego Tadeusza Kwiatkowskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego działającej przy Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.

Kolejnym punktem porządku obrad były zmiany w uchwale budżetowej w 2006 roku.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy drogi powiatowej Szczucin – Radgoszcz, dokończenia nadbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie oraz budowy kanalizacji sanitarnej i opadowej wraz z modernizacją ul. Gruszowskiej.

Kolejną sprawą, nad którą głosowali radni było podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność powiatu, na której zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna będąca własnością ENION S.A.

Kończąc obrady radni podjęli uchwałę w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok a także zapoznali się z informacją o merytorycznej działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dniu 14 grudnia 2006r. odbyła się druga sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Na początku sesji Radni uczcili minutą ciszy pamięć ofiar 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu radnego przez Posła na Sejm RP Roberta Pantery, radni podjęli uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.Po rezygnacji Pana Ryszarda Micka z funkcji Sekretarza Powiatu, radni przegłosowali uchwałę o jego odwołaniu. Podczas wczorajszej sesji dokonano wyboru stałych komisji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Andrzej Urbanik Pozostali członkowie - Jan Sojka, Jerzy Mleczko, Marian Szajor Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego: Przewodniczący - Robert Kądzielawa Pozostali członkowie - Bogdan Bigos, Marek Kopia, Wiesław Krajewski, Jerzy Mleczko, Ryszard Morelewski, Jan Sojka, Kazimierz Tęczar Komisja Edukacji i Polityki Społecznej: Przewodniczący – Tadeusz Kwiatkowski Pozostali członkowie - Maria Dubiel, Krzysztof Bryk, Krzysztof Kaczmarski Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Przewodniczący – Marian Szajor Pozostali członkowie – Jerzy Bączek, Krzysztof Kaczmarski, Andrzej Kita, Andrzej Urbanik. Ponadto radni ze swojego składu delegowali Radnego Mariana Szajora i Radnego Tadeusza Kwiatkowskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego działającej przy Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Kolejnym punktem porządku obrad były zmiany w uchwale budżetowej w 2006 roku. Radni podjęli także uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy drogi powiatowej Szczucin – Radgoszcz, dokończenia nadbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie oraz budowy kanalizacji sanitarnej i opadowej wraz z modernizacją ul. Gruszowskiej. Kolejną sprawą, nad którą głosowali radni było podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność powiatu, na której zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna będąca własnością ENION S.A. Kończąc obrady radni podjęli uchwałę w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok a także zapoznali się z informacją o merytorycznej działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.