Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. III sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

III sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

III sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

  W dniu 29 grudnia br. odbyło się III posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji.

  Obrady prowadziła Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego.
Spośród zaproszonych gości obecni byli: Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Adam Rzemiński Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Roman Bartuś Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.

  Uroczyste ślubowanie złożył radny-elekt Andrzej Kita.

  Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Starosta omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały i przyjęła sprawozdania:

- uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015-2025,

- uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014,

- uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2025,

- uchwałę w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnemu Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,

-  uchwałę w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,

-  uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, którym został Starosta Tadeusz Kwiatkowski,

- uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, którym został Wicestarosta Marek Kopia,

- uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, którym został Starosta Tadeusz Kwiatkowski,

- uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, którym został Wicestarosta Marek Kopia,

-  uchwałę w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, którymi zostali Marian Szajor i Paweł Drożdż,

- uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej:

1) Przewodniczący Rady Społecznej - Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski,

2) Członkowie:
Marian Łączyński - przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
Andrzej Gorzkowicz - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,
Krzysztof Kaczmarski - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,
Marek Lupa - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,
Bolesław Łączyński - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,
Witold Morawiec - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,
Marek Kopia - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,
Wiesław Krajewski- przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,
Paweł Drożdż - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,
Andrzej Urbanik - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego

- uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  W dniu 29 grudnia br. odbyło się III posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji.   Obrady prowadziła Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego. Spośród zaproszonych gości obecni byli: Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Adam Rzemiński Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Roman Bartuś Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.   Uroczyste ślubowanie złożył radny-elekt Andrzej Kita.   Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Starosta omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały i przyjęła sprawozdania: - uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015-2025, - uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014, - uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2025, - uchwałę w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnemu Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, -  uchwałę w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego, -  uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, którym został Starosta Tadeusz Kwiatkowski, - uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, którym został Wicestarosta Marek Kopia, - uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, którym został Starosta Tadeusz Kwiatkowski, - uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, którym został Wicestarosta Marek Kopia, -  uchwałę w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, którymi zostali Marian Szajor i Paweł Drożdż, - uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej: 1) Przewodniczący Rady Społecznej - Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, 2) Członkowie:Marian Łączyński - przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,Andrzej Gorzkowicz - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,Krzysztof Kaczmarski - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,Marek Lupa - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,Bolesław Łączyński - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,Witold Morawiec - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,Marek Kopia - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,Wiesław Krajewski- przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,Paweł Drożdż - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego,Andrzej Urbanik - przedstawiciel Rady Powiatu Dąbrowskiego - uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.