Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. III sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

III sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

III sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 28 grudnia 2006r. odbyła się trzecia sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: były radny Rady Powiatu i Poseł na Sejm RP Robert Pantera, Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc. Na początku Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kita podziękował wszystkim gościom za przesłanie życzeń świątecznych i  noworocznych dla radnych Rady Powiatu.

Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski złożył życzenia Panu Robertowi Panterze z okazji objęcia funkcji Posła na Sejm RP. Starosta wyraził jednocześnie nadzieję na współpracę z Posłem i lobbing na Wiejskiej w Warszawie prowadzącą do rozwoju Powiatu Dąbrowskiego.

W ramach zapytań i interpelacji radni składali interpelacji i zadawali pytania posłom i Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego. Pytania dotyczyły remontu drogi krajowej nr 73 na odcinku Tarnów – Szczucin, budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, remontu drogi powiatowej Nieczajna Górna – Radgoszcz. Radni zgłaszali także potrzebę zakończenia remontu drogi na ulicy Żabieńskiej i części Morzychny. Droga ta została wyremontowana, pozostał jednak odcinek o długości około 600 m, który wymaga naprawy. Po jego wyremontowaniu, cała droga z Dąbrowy Tarnowskiej do Żabna byłaby pokryta nową nawierzchnią. Radni zgłaszali również potrzebę dofinansowania do usuwania azbestu z dachów a także pomoc rolnikom poszkodowanym w tegorocznej suszy. Obecne wypłaty są tylko dla tych rolników, którzy posiadają ha przeliczeniowy gruntów, a bardzo dużo jest takich, którzy mają mniej niż ha przeliczeniowy i nie mogą już otrzymać pomocy finansowej.
Innym problemem zgłaszanym przez radnych były sprawy dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego i działania związane z remontem urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu a także potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na budowę zbiornika retencyjnego w Żelazowce.
Apelowano do posłów i Przewodniczącego Sejmiku o remont drogi z Dąbrowy Tarnowskiej przez Szczurową do Krakowa. Kolejna sprawa dotyczyła lobbingu na rzecz remontu drogi wojewódzkiej, która łączy powiat dąbrowski z powiatem mieleckim. Bardzo ważnym problemem, o którego pomoc w rozwiązaniu apelowali do połów radni było podjęcie decyzji przez Wojewodę Małopolskiego o nie przedłużeniu umowy na prowadzenie biura paszportowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Apelowano również o pomoc w przekwalifikowaniu drogi Szczucin - Kozłów na drogę wojewódzką.

Kolejnym ważnym problemem poruszonym przez radnych była prośba do posłów aby lobbowali przy sprawnym budżetowaniu Programu Bezpieczny Wał na poziomie budżetu państwa i województwa, aby w przyszłym roku nie było problemów z pozyskiwaniem pieniędzy na jego realizację, tak jak w roku obecnym. Apelowano również o podjęcie działań w celu zabezpieczenia koron wałów na terenie gmin nadwiślańskich przed ich niszczeniem przez ciężkie ciągniki i maszyny.

Odpowiadając na zapytania i interpelacje radnych, Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz mówił o budowie autostrady Kraków - Tarnów, remoncie dworca PKP w Tarnowie. Poseł Wojtkiewicz zapewniał o swoim wsparciu i lobbingu na rzecz remontu drogi krajowej nr 73 i budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Zaznaczył również potrzebę podjęcia  działań na rzecz uruchomienia linii kolejowej Tarnów – Szczucin – Kielce i zmian w procedurach aplikowania o fundusze unijne.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc powiedział, że w Planie Wieloletnim przewidziane są środki na meliorację. Poruszył także sprawę remontu wałów przeciwpowodziowych a także obiecał, że odcinek drogi wojewódzkiej w miejscowości Morzychna będzie wykonany po remoncie mostu w Biskupicach Radłowskich. Przewodniczący Sejmiku będzie lobbował u Marszałka aby droga powiatowa Szczucin – Kozłów została przekształcona w drogę wojewódzką. Poparł także potrzebę wznowienia działań w zakresie uruchomienia linii kolejowej Tarnów Szczucin, której grozi likwidacja.

Głos zabrał także Poseł na Sejm RP Robert Pantera, który przybliżył informacje o swojej pracy w Sejmie. Poinformował zebranych, że pracuje w dwóch komisjach: Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poseł z Powiśla przekazał informacje, że udało się zabezpieczyć w budżecie 1 milion złotych na sprawy związane z melioracją w Powiecie Dąbrowskim jak również zapisany został w harmonogramie remont drogi krajowej nr 73 i budowa obwodnicy. Poseł zapewnił, iż podejmie wszelkie działania związane z przywróceniem biura paszportowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Poinformował także o mającym niebawem nastąpić otwarciu Biur Poselskich w Dąbrowie Tarnowskiej, Szczucinie, Tarnowie i Żabnie. Robert Pantera zachęcał wszystkich do współpracy deklarując jednocześnie swoje zaangażowanie w rozwój powiatu.

Kolejnym punktem porządku obrad był podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Roberta Pantery do Rady Powiatu Lesława Wieczorka. Nowy radny Lesław Wieczorek złożył uroczyste ślubowanie. Został on jednocześnie członkiem Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego.

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, którym został Wicestarosta Krzysztof Kaczmarski.

Kolejną sprawą, nad którą głosowali radni było podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
W skład Rady Społecznej wchodzi:

-          Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski - Przewodniczący,

-          Andrzej Molak – przedstawiciel Wojewody Małopolskiego

oraz 9 członków:

-          Barbara Kosińska – Geras – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego

-          Robert Kądzielawa – radny Rady Powiatu

-          Ryszard Morelewski - radny Rady Powiatu

-          Krzysztof Kaczmarski – Wicestarosta

-          Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

-          Jan Sipior – Wójt Gminy Szczucin

-          Tadeusz Kwiatkowski – radny Rady Powiatu

-          Stefan Kacała – radny Gminy Radgoszcz

-          Andrzej Szczebak – radny Gminy Olesno

Radni podjęli także zmiany w uchwale w sprawie określenia zadań do realizacji w 2006r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki PFRON. Podjęto także uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Krakowie, uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych przez Powiat Dąbrowski i uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu.

            Na zakończenie obrad, radni i goście łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia noworoczne.

W dniu 28 grudnia 2006r. odbyła się trzecia sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: były radny Rady Powiatu i Poseł na Sejm RP Robert Pantera, Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc. Na początku Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kita podziękował wszystkim gościom za przesłanie życzeń świątecznych i  noworocznych dla radnych Rady Powiatu. Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski złożył życzenia Panu Robertowi Panterze z okazji objęcia funkcji Posła na Sejm RP. Starosta wyraził jednocześnie nadzieję na współpracę z Posłem i lobbing na Wiejskiej w Warszawie prowadzącą do rozwoju Powiatu Dąbrowskiego. W ramach zapytań i interpelacji radni składali interpelacji i zadawali pytania posłom i Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego. Pytania dotyczyły remontu drogi krajowej nr 73 na odcinku Tarnów – Szczucin, budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, remontu drogi powiatowej Nieczajna Górna – Radgoszcz. Radni zgłaszali także potrzebę zakończenia remontu drogi na ulicy Żabieńskiej i części Morzychny. Droga ta została wyremontowana, pozostał jednak odcinek o długości około 600 m, który wymaga naprawy. Po jego wyremontowaniu, cała droga z Dąbrowy Tarnowskiej do Żabna byłaby pokryta nową nawierzchnią. Radni zgłaszali również potrzebę dofinansowania do usuwania azbestu z dachów a także pomoc rolnikom poszkodowanym w tegorocznej suszy. Obecne wypłaty są tylko dla tych rolników, którzy posiadają ha przeliczeniowy gruntów, a bardzo dużo jest takich, którzy mają mniej niż ha przeliczeniowy i nie mogą już otrzymać pomocy finansowej. Innym problemem zgłaszanym przez radnych były sprawy dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego i działania związane z remontem urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu a także potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na budowę zbiornika retencyjnego w Żelazowce. Apelowano do posłów i Przewodniczącego Sejmiku o remont drogi z Dąbrowy Tarnowskiej przez Szczurową do Krakowa. Kolejna sprawa dotyczyła lobbingu na rzecz remontu drogi wojewódzkiej, która łączy powiat dąbrowski z powiatem mieleckim. Bardzo ważnym problemem, o którego pomoc w rozwiązaniu apelowali do połów radni było podjęcie decyzji przez Wojewodę Małopolskiego o nie przedłużeniu umowy na prowadzenie biura paszportowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Apelowano również o pomoc w przekwalifikowaniu drogi Szczucin - Kozłów na drogę wojewódzką. Kolejnym ważnym problemem poruszonym przez radnych była prośba do posłów aby lobbowali przy sprawnym budżetowaniu Programu Bezpieczny Wał na poziomie budżetu państwa i województwa, aby w przyszłym roku nie było problemów z pozyskiwaniem pieniędzy na jego realizację, tak jak w roku obecnym. Apelowano również o podjęcie działań w celu zabezpieczenia koron wałów na terenie gmin nadwiślańskich przed ich niszczeniem przez ciężkie ciągniki i maszyny. Odpowiadając na zapytania i interpelacje radnych, Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz mówił o budowie autostrady Kraków - Tarnów, remoncie dworca PKP w Tarnowie. Poseł Wojtkiewicz zapewniał o swoim wsparciu i lobbingu na rzecz remontu drogi krajowej nr 73 i budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Zaznaczył również potrzebę podjęcia  działań na rzecz uruchomienia linii kolejowej Tarnów – Szczucin – Kielce i zmian w procedurach aplikowania o fundusze unijne. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc powiedział, że w Planie Wieloletnim przewidziane są środki na meliorację. Poruszył także sprawę remontu wałów przeciwpowodziowych a także obiecał, że odcinek drogi wojewódzkiej w miejscowości Morzychna będzie wykonany po remoncie mostu w Biskupicach Radłowskich. Przewodniczący Sejmiku będzie lobbował u Marszałka aby droga powiatowa Szczucin – Kozłów została przekształcona w drogę wojewódzką. Poparł także potrzebę wznowienia działań w zakresie uruchomienia linii kolejowej Tarnów Szczucin, której grozi likwidacja. Głos zabrał także Poseł na Sejm RP Robert Pantera, który przybliżył informacje o swojej pracy w Sejmie. Poinformował zebranych, że pracuje w dwóch komisjach: Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poseł z Powiśla przekazał informacje, że udało się zabezpieczyć w budżecie 1 milion złotych na sprawy związane z melioracją w Powiecie Dąbrowskim jak również zapisany został w harmonogramie remont drogi krajowej nr 73 i budowa obwodnicy. Poseł zapewnił, iż podejmie wszelkie działania związane z przywróceniem biura paszportowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Poinformował także o mającym niebawem nastąpić otwarciu Biur Poselskich w Dąbrowie Tarnowskiej, Szczucinie, Tarnowie i Żabnie. Robert Pantera zachęcał wszystkich do współpracy deklarując jednocześnie swoje zaangażowanie w rozwój powiatu. Kolejnym punktem porządku obrad był podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Roberta Pantery do Rady Powiatu Lesława Wieczorka. Nowy radny Lesław Wieczorek złożył uroczyste ślubowanie. Został on jednocześnie członkiem Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego. Radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, którym został Wicestarosta Krzysztof Kaczmarski. Kolejną sprawą, nad którą głosowali radni było podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. W skład Rady Społecznej wchodzi: -          Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski - Przewodniczący, -          Andrzej Molak – przedstawiciel Wojewody Małopolskiego oraz 9 członków: -          Barbara Kosińska – Geras – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego -          Robert Kądzielawa – radny Rady Powiatu -          Ryszard Morelewski - radny Rady Powiatu -          Krzysztof Kaczmarski – Wicestarosta -          Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej -          Jan Sipior – Wójt Gminy Szczucin -          Tadeusz Kwiatkowski – radny Rady Powiatu -          Stefan Kacała – radny Gminy Radgoszcz -          Andrzej Szczebak – radny Gminy Olesno Radni podjęli także zmiany w uchwale w sprawie określenia zadań do realizacji w 2006r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki PFRON. Podjęto także uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Krakowie, uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych przez Powiat Dąbrowski i uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu.             Na zakończenie obrad, radni i goście łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia noworoczne.