Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Imponujące inwestycje drogowe samorządu powiatowego

Imponujące inwestycje drogowe samorządu powiatowego

Imponujące inwestycje drogowe samorządu powiatowego

W bieżącej kadencji samorząd Powiatu Dąbrowskiego przeprowadził wiele istotnych inwestycji drogowych, które przyczyniły się do rozwoju infrastruktury drogowej w naszym regionie oraz poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników dróg.

Najbardziej imponującym projektem była długo oczekiwana przebudowa drogi powiatowej 1328K Dąbrowa Tarnowska – Smyków. Inwestycja ta prowadzona była na ulicy Kościelnej i Szarwarskiej w Dąbrowie Tarnowskiej i obejmowała odcinek 2 km odcinek tej drogi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 17,1 mln zł, z czego ponad 2,6 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a prawie 11,5 mln zł pozyskaliśmy z Programu Polski Ład. Dzięki tym środkom przeprowadzono bardzo ważne roboty branżowe w zakresie instalacji elektrycznych i wodociągowych, przebudowano urządzenia sieci Orange, wykonano podbudowę i położono nową nawierzchnię jak również wykonano nowy chodnik, pobocza, oznakowanie drogi oraz dodatkowe elementy bezpieczeństwa. Na ulicy Szarwarskiej zamontowano również urządzenie kontrolujące i wyświetlające aktualną prędkość. Gdy kierujący przekroczy dozwoloną na danym odcinku prędkość, urządzenie wyświetla smutną czerwoną buźkę i wyświetla napis "zwolnij".

Kolejnym istotnym projektem był remont drogi powiatowej 1319K łączącej Szczucin i Radgoszcz. Wartość tego zadania wynosiła prawie 11,5 mln zł, a zdumiewające jest to, że aż 10,8 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach tego projektu przeprowadzono modernizację 12,4 km drogi w miejscowościach Małec, Radgoszcz, Szczucin, Zabrnie, Dąbrowica, Suchy Grunt. W ramach przeprowadzonego remontu wykonano wymianę warstw konstrukcyjnych podbudowy, regulację spadków poprzecznych i podłużnych jezdni, a także ułożenie nowej warstwy wyrównawczej i oznakowanie. Efektem końcowym było uzyskanie zupełnie nowej nawierzchni, a chodniki wzdłuż drogi odzyskały swoją dawną świetność.

Trzecim ważnym projektem dotyczącym infrastruktury drogowej była przebudowa 2,1 km drogi powiatowej 1324K Nieczajna Górna – Smyków – Nowa Jastrząbka w miejscowości Nieczajna Górna. To kolejna inwestycja, która była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców tej miejscowości i nie tylko, bo droga ta jest ważnym szlakiem komunikacyjnym w tej części powiatu. Na realizację tego przedsięwzięcia Powiat Dąbrowski pozyskał 6,9 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, co było również nieocenionym wsparciem. Całkowity koszt prac wyniósł ponad 10 mln zł. W ramach projektu wykonano nową podbudowę drogi, położono nową nawierzchnię, wybudowano kanalizację deszczową i dokonano przebudowy sieci wodociągowej. Przeprowadzono również nową organizację ruchu. Wybudowano także nowy chodnik, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo na drodze. Zamontowano tam również urządzenie kontrolujące i wyświetlające aktualną prędkość.

- Dzięki tym i pozostałym inwestycjom drogowym, samorząd Powiatu Dąbrowskiego znacząco poprawił stan infrastruktury drogowej regionu. Przebudowane i zmodernizowane drogi, chodniki i inne obiekty infrastruktury drogowej o wartości ponad 71 mln zł nie tylko przyczyniły się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa podróży, ale również wpłynęły na rozwój gospodarczy i społeczny naszego powiatu. Jest to znaczący krok w przodu dla naszego regionu i jesteśmy dumni z tych osiągnięć – mówi starosta Lesław Wieczorek.

W bieżącej kadencji samorząd Powiatu Dąbrowskiego przeprowadził wiele istotnych inwestycji drogowych, które przyczyniły się do rozwoju infrastruktury drogowej w naszym regionie oraz poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników dróg.Najbardziej imponującym projektem była długo oczekiwana przebudowa drogi powiatowej 1328K Dąbrowa Tarnowska – Smyków. Inwestycja ta prowadzona była na ulicy Kościelnej i Szarwarskiej w Dąbrowie Tarnowskiej i obejmowała odcinek 2 km odcinek tej drogi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 17,1 mln zł, z czego ponad 2,6 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a prawie 11,5 mln zł pozyskaliśmy z Programu Polski Ład. Dzięki tym środkom przeprowadzono bardzo ważne roboty branżowe w zakresie instalacji elektrycznych i wodociągowych, przebudowano urządzenia sieci Orange, wykonano podbudowę i położono nową nawierzchnię jak również wykonano nowy chodnik, pobocza, oznakowanie drogi oraz dodatkowe elementy bezpieczeństwa. Na ulicy Szarwarskiej zamontowano również urządzenie kontrolujące i wyświetlające aktualną prędkość. Gdy kierujący przekroczy dozwoloną na danym odcinku prędkość, urządzenie wyświetla smutną czerwoną buźkę i wyświetla napis "zwolnij". Kolejnym istotnym projektem był remont drogi powiatowej 1319K łączącej Szczucin i Radgoszcz. Wartość tego zadania wynosiła prawie 11,5 mln zł, a zdumiewające jest to, że aż 10,8 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach tego projektu przeprowadzono modernizację 12,4 km drogi w miejscowościach Małec, Radgoszcz, Szczucin, Zabrnie, Dąbrowica, Suchy Grunt. W ramach przeprowadzonego remontu wykonano wymianę warstw konstrukcyjnych podbudowy, regulację spadków poprzecznych i podłużnych jezdni, a także ułożenie nowej warstwy wyrównawczej i oznakowanie. Efektem końcowym było uzyskanie zupełnie nowej nawierzchni, a chodniki wzdłuż drogi odzyskały swoją dawną świetność. Trzecim ważnym projektem dotyczącym infrastruktury drogowej była przebudowa 2,1 km drogi powiatowej 1324K Nieczajna Górna – Smyków – Nowa Jastrząbka w miejscowości Nieczajna Górna. To kolejna inwestycja, która była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców tej miejscowości i nie tylko, bo droga ta jest ważnym szlakiem komunikacyjnym w tej części powiatu. Na realizację tego przedsięwzięcia Powiat Dąbrowski pozyskał 6,9 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, co było również nieocenionym wsparciem. Całkowity koszt prac wyniósł ponad 10 mln zł. W ramach projektu wykonano nową podbudowę drogi, położono nową nawierzchnię, wybudowano kanalizację deszczową i dokonano przebudowy sieci wodociągowej. Przeprowadzono również nową organizację ruchu. Wybudowano także nowy chodnik, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo na drodze. Zamontowano tam również urządzenie kontrolujące i wyświetlające aktualną prędkość. - Dzięki tym i pozostałym inwestycjom drogowym, samorząd Powiatu Dąbrowskiego znacząco poprawił stan infrastruktury drogowej regionu. Przebudowane i zmodernizowane drogi, chodniki i inne obiekty infrastruktury drogowej o wartości ponad 71 mln zł nie tylko przyczyniły się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa podróży, ale również wpłynęły na rozwój gospodarczy i społeczny naszego powiatu. Jest to znaczący krok w przodu dla naszego regionu i jesteśmy dumni z tych osiągnięć – mówi starosta Lesław Wieczorek.