Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Inauguracyjna I Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Inauguracyjna I Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Inauguracyjna I Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 1 grudnia 2010 r. o godz.10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego rozpoczęła się I inauguracyjna sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, kadencji w latach 2010 – 2014.
Głównymi punktami sesji był wybór: Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Starosty Dąbrowskiego, Wicestarosty Dąbrowskiego oraz Członków Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na pierwszą sesję Rady Powiatu przybyli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Komendanci Powiatowi Komendy Policji i Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu oraz Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego.
Obecni byli również Sekretarz i Skarbnik Powiatu.

Obrady rozpoczął zgodnie z regulaminem najstarszy Radny – Marian Gajda. Następnie wszyscy Radni otrzymali z rąk Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej Krzysztofa Czochary, zaświadczenia potwierdzające zdobycie mandatu radnego oraz złożyli ślubowanie.

Po przyjęciu porządku obrad, w którym uwzględniono wprowadzone zmiany, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami odczytał dotychczasowy Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski.
Od ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 9 listopada br. Zarząd Powiatu podjął 31 uchwał.

Po przedstawieniu sprawozdania Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski skierował słowa podziękowania za współpracę w minionej kadencji: Wicestaroście Dąbrowskiemu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Członkom Zarządu Powiatu, Dyrektorom jednostek organizacyjnych, Komendantom Powiatowym Komendy Policji i Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu oraz obsłudze Biura Rady Powiatu. Wiesław Krajewski podkreślił, iż zostawia powiat w dobrej kondycji co jest wynikiem ciężkiej i uczciwej pracy.

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Komisja Skrutacyjna, w skład której weszli przedstawiciele poszczególnych ugrupowań, pracowała w składzie:

- Robert Kądzielawa
- Paweł Lechowicz - przewodniczący
- Józef Misiaszek
- Łukasz Ożóg

Następnym punktem był wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdzono, iż 12 głosami wybrano na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu Barbarę Pobiegło – Radną ugrupowania Wspólnota Samorządowa, obecnie Sekretarz Gminy Mędrzechów.

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przewodnicząca Rady podziękowała za oddane głosy i podkreśliła, iż liczy na udaną współpracę z Zarządem Powiatu oraz pozostałymi Radnymi Rady, po czym przejęła dalsze prowadzenie obrad sesji od radnego seniora.

W dalszej części przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Podobnie jak w przypadku wyboru na Przewodniczącego Rady Powiatu, po przeprowadzonym głosowaniu w trybie tajnym, Komisja Skrutacyjna podała wyniki głosowania, z których wynikało, że Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej zostali Bogdan Bigos oraz Andrzej Urbanik.

Podjęto dwie uchwały w sprawie wyboru na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyboru na stanowisko Starosty Dąbrowskiego.

Zdecydowaną większością głosów (17 głosów na TAK) Starostą Dąbrowskim został wybrany Tadeusz Kwiatkowski.

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyboru Starosty Powiatu Dąbrowskiego.

Nowo wybrany Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski odebrał gratulacje od Radnych oraz Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego a następnie w krótkim wystąpieniu podziękował za poparcie i wybór oraz zapewnił, iż jako Starosta Dąbrowski postara się nie zawieść pokładanego w nim zaufania a także, że będzie dbał o pomyślność i dalszy rozwój Powiatu.

Następnym punktem obrad sesji był wybór na stanowisko Wicestarosty Dąbrowskiego.

Po skończonym głosowaniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół, który stwierdzał wyniki wyboru.

Również zdecydowaną większością głosów Radnych (17 głosów na TAK) Wicestarostą Dąbrowskim został Robert Pantera.

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Dąbrowskiego.

Nowy Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera przyjął gratulacje od Starosty Dąbrowskiego, Przewodniczącej Rady Powiatu oraz pozostałych Radnych. Podziękował radnym za oddanie głosów i wybór jego kandydatury oraz zapewnił zgromadzonych o swojej gotowości do współpracy ze wszystkimi Radnymi Rady Powiatu.

Kolejnym punktem porządku obrad było przeprowadzenie głosowania i wybór członków Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki głosowania na członków Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, którymi zostali: Jerzy Bączek, Marian Gajda oraz Marek Kopia.

Rada Powiatu podjęła trzy uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Następnie podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2010 r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Po uchwaleniu ostatniej z dziesięciu uchwał Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła obrady I sesji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej kadencji 2010-2014.

W dniu 1 grudnia 2010 r. o godz.10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego rozpoczęła się I inauguracyjna sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, kadencji w latach 2010 – 2014.Głównymi punktami sesji był wybór: Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Starosty Dąbrowskiego, Wicestarosty Dąbrowskiego oraz Członków Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Na pierwszą sesję Rady Powiatu przybyli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Komendanci Powiatowi Komendy Policji i Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu oraz Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego.Obecni byli również Sekretarz i Skarbnik Powiatu. Obrady rozpoczął zgodnie z regulaminem najstarszy Radny – Marian Gajda. Następnie wszyscy Radni otrzymali z rąk Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej Krzysztofa Czochary, zaświadczenia potwierdzające zdobycie mandatu radnego oraz złożyli ślubowanie. Po przyjęciu porządku obrad, w którym uwzględniono wprowadzone zmiany, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami odczytał dotychczasowy Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski.Od ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 9 listopada br. Zarząd Powiatu podjął 31 uchwał. Po przedstawieniu sprawozdania Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski skierował słowa podziękowania za współpracę w minionej kadencji: Wicestaroście Dąbrowskiemu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Członkom Zarządu Powiatu, Dyrektorom jednostek organizacyjnych, Komendantom Powiatowym Komendy Policji i Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu oraz obsłudze Biura Rady Powiatu. Wiesław Krajewski podkreślił, iż zostawia powiat w dobrej kondycji co jest wynikiem ciężkiej i uczciwej pracy. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Komisja Skrutacyjna, w skład której weszli przedstawiciele poszczególnych ugrupowań, pracowała w składzie: - Robert Kądzielawa- Paweł Lechowicz - przewodniczący- Józef Misiaszek- Łukasz Ożóg Następnym punktem był wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdzono, iż 12 głosami wybrano na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu Barbarę Pobiegło – Radną ugrupowania Wspólnota Samorządowa, obecnie Sekretarz Gminy Mędrzechów. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Przewodnicząca Rady podziękowała za oddane głosy i podkreśliła, iż liczy na udaną współpracę z Zarządem Powiatu oraz pozostałymi Radnymi Rady, po czym przejęła dalsze prowadzenie obrad sesji od radnego seniora. W dalszej części przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Podobnie jak w przypadku wyboru na Przewodniczącego Rady Powiatu, po przeprowadzonym głosowaniu w trybie tajnym, Komisja Skrutacyjna podała wyniki głosowania, z których wynikało, że Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej zostali Bogdan Bigos oraz Andrzej Urbanik. Podjęto dwie uchwały w sprawie wyboru na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyboru na stanowisko Starosty Dąbrowskiego. Zdecydowaną większością głosów (17 głosów na TAK) Starostą Dąbrowskim został wybrany Tadeusz Kwiatkowski. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyboru Starosty Powiatu Dąbrowskiego. Nowo wybrany Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski odebrał gratulacje od Radnych oraz Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego a następnie w krótkim wystąpieniu podziękował za poparcie i wybór oraz zapewnił, iż jako Starosta Dąbrowski postara się nie zawieść pokładanego w nim zaufania a także, że będzie dbał o pomyślność i dalszy rozwój Powiatu. Następnym punktem obrad sesji był wybór na stanowisko Wicestarosty Dąbrowskiego. Po skończonym głosowaniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół, który stwierdzał wyniki wyboru. Również zdecydowaną większością głosów Radnych (17 głosów na TAK) Wicestarostą Dąbrowskim został Robert Pantera. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Dąbrowskiego. Nowy Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera przyjął gratulacje od Starosty Dąbrowskiego, Przewodniczącej Rady Powiatu oraz pozostałych Radnych. Podziękował radnym za oddanie głosów i wybór jego kandydatury oraz zapewnił zgromadzonych o swojej gotowości do współpracy ze wszystkimi Radnymi Rady Powiatu. Kolejnym punktem porządku obrad było przeprowadzenie głosowania i wybór członków Zarządu Powiatu. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki głosowania na członków Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, którymi zostali: Jerzy Bączek, Marian Gajda oraz Marek Kopia. Rada Powiatu podjęła trzy uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2010 r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po uchwaleniu ostatniej z dziesięciu uchwał Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła obrady I sesji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej kadencji 2010-2014.