Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej

24 czerwca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej pod przewodnictwem Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest organem doradczym Starosty Dąbrowskiego w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych.

Podczas posiedzenia Starosta Dąbrowski wręczył powołania dla wszystkich członków oraz wyraził nadzieję na owocną i konstruktywną współpracę, która będzie służyła przede wszystkim bezpieczeństwu mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego.

W skład Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego weszli:
Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek – Przewodniczący, Wicestarosta Krzysztof Bryk – Zastępca Przewodniczącego, Marian Szajor Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Jarosław Kmieć Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Marek Bator Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Ryszard Pikul Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Jacek Wójcik Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Marcin Szentaler Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Marek Janik Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Sylwia Ziemian Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli także:
Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Michał Bełzowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Zastępca Burmistrza Szczucina Tomasz Bełzowski, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Sekretarz Gminy Radgoszcz Marek Kopia, pracownik Urzędu Gminy w Bolesławiu Stanisław Puła, pracownik Urzędu Gminy w Gręboszowie Józef Woźniak, pracownik Urzędu Gminy w Mędrzechowie Jerzy Kaczówka oraz Michał Kiełbasa Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej

Na pierwszym posiedzeniu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prelegentami byli:
Katarzyna Dobrzańską – Junco Prezes Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, która omówiła perspektywy bezpieczeństwa na przykładzie ruchu drogowego w Małopolsce.

Jacek Wójcik Naczelnik Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Dąbrowie Tarnowskiej który przedstawił informacje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu, przejść dla pieszych wymagających doświetlenia lub przebudowy oraz działań edukacyjno - prewencyjnych prowadzonych przez policję wśród dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Marek Wieczorek Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejonu w Tarnowie, którzy przedstawił informację o zrealizowanych inwestycjach oraz planowanych przedsięwzięciach wpływających na poprawę bezpieczeństwa na drogach przechodzących przez nasz powiat.

Po wyczerpaniu programu posiedzenia w odpowiedzi na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej wszyscy uczestniczy PRBRD udali się do strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej na prezentację nowo zakupionego samochodu, który będzie przeznaczony do działań ratowniczych.

24 czerwca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej pod przewodnictwem Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest organem doradczym Starosty Dąbrowskiego w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych. Podczas posiedzenia Starosta Dąbrowski wręczył powołania dla wszystkich członków oraz wyraził nadzieję na owocną i konstruktywną współpracę, która będzie służyła przede wszystkim bezpieczeństwu mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego. W skład Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego weszli:Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek – Przewodniczący, Wicestarosta Krzysztof Bryk – Zastępca Przewodniczącego, Marian Szajor Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Jarosław Kmieć Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Marek Bator Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Ryszard Pikul Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Jacek Wójcik Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Marcin Szentaler Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Marek Janik Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Sylwia Ziemian Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W posiedzeniu uczestniczyli także: Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Michał Bełzowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Zastępca Burmistrza Szczucina Tomasz Bełzowski, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Sekretarz Gminy Radgoszcz Marek Kopia, pracownik Urzędu Gminy w Bolesławiu Stanisław Puła, pracownik Urzędu Gminy w Gręboszowie Józef Woźniak, pracownik Urzędu Gminy w Mędrzechowie Jerzy Kaczówka oraz Michał Kiełbasa Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej Na pierwszym posiedzeniu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prelegentami byli:Katarzyna Dobrzańską – Junco Prezes Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, która omówiła perspektywy bezpieczeństwa na przykładzie ruchu drogowego w Małopolsce. Jacek Wójcik Naczelnik Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej który przedstawił informacje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu, przejść dla pieszych wymagających doświetlenia lub przebudowy oraz działań edukacyjno - prewencyjnych prowadzonych przez policję wśród dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Marek Wieczorek Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejonu w Tarnowie, którzy przedstawił informację o zrealizowanych inwestycjach oraz planowanych przedsięwzięciach wpływających na poprawę bezpieczeństwa na drogach przechodzących przez nasz powiat. Po wyczerpaniu programu posiedzenia w odpowiedzi na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej wszyscy uczestniczy PRBRD udali się do strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej na prezentację nowo zakupionego samochodu, który będzie przeznaczony do działań ratowniczych.