Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

29 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. W inauguracyjnym spotkaniu wziął udział Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski.

Podczas spotkania przedstawiono nowych członków Rady oraz wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Dąbrowskiego w sprawach Polityki Rynku Pracy.

Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy została Barbara Łuszcz Kierownik KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast Wiceprzewodniczącym Krzysztof Gil Wójt Gminy Gręboszów.


W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy weszli: Dariusz Chrabąszcz, Krzysztof Gil, Adrian Janas, Krzysztof Kaczmarski, Bożena Kolarczyk, Jan Kowal, Barbara Łuszcz, Stanisław Misiaszek, Witold Morawiec, Jan Pabian, Eugeniusz Trzepacz, Jan Sipior.

Są to przedstawiciele samorządowców, organizacji związkowych i pracodawców, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy oraz przedstawiciel społeczno – zawodowej organizacji rolników.

Powiatowa Rada Rynku Pracy powierzyła mi funkcję przewodniczącej. Dołożę starań, by działania Rady oparte były na szeroko pojętym dialogu społecznym i współpracy z partnerami lokalnymi działającymi w obszarze rynku pracy. To w zasadniczy sposób wpłynie na poprawę jakości inicjatyw podejmowanych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i pracodawców - mówi Barbara Łuszcz.

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata, posiedzenia odbywają się raz na kwartał.
Do zakresu działań Rady należy w szczególności:
1)inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Powiecie Dąbrowskim;
2)ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3)opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu Powiatu Dąbrowskiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
4)ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawianie Powiatowej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
5)współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

PUP DT/msmol

29 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. W inauguracyjnym spotkaniu wziął udział Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski. Podczas spotkania przedstawiono nowych członków Rady oraz wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Dąbrowskiego w sprawach Polityki Rynku Pracy. Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy została Barbara Łuszcz Kierownik KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast Wiceprzewodniczącym Krzysztof Gil Wójt Gminy Gręboszów. W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy weszli: Dariusz Chrabąszcz, Krzysztof Gil, Adrian Janas, Krzysztof Kaczmarski, Bożena Kolarczyk, Jan Kowal, Barbara Łuszcz, Stanisław Misiaszek, Witold Morawiec, Jan Pabian, Eugeniusz Trzepacz, Jan Sipior. Są to przedstawiciele samorządowców, organizacji związkowych i pracodawców, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy oraz przedstawiciel społeczno – zawodowej organizacji rolników. Powiatowa Rada Rynku Pracy powierzyła mi funkcję przewodniczącej. Dołożę starań, by działania Rady oparte były na szeroko pojętym dialogu społecznym i współpracy z partnerami lokalnymi działającymi w obszarze rynku pracy. To w zasadniczy sposób wpłynie na poprawę jakości inicjatyw podejmowanych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i pracodawców - mówi Barbara Łuszcz. Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata, posiedzenia odbywają się raz na kwartał. Do zakresu działań Rady należy w szczególności:1)inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Powiecie Dąbrowskim;2)ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;3)opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu Powiatu Dąbrowskiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;4)ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawianie Powiatowej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;5)współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy. PUP DT/msmol