Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Centrum Polonii - Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu

Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Centrum Polonii - Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu

Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Centrum Polonii - Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu

8 stycznia 2010 roku w siedzibie Dworku w Brniu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej powołanej w grudniu 2009 roku przez Zarząd Powiatu, do wspierania i opiniowania działań Centrum Polonii, Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.
Na pierwsze inauguracyjne spotkanie Rady Programowej zwołane na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego - Organizatora Ośrodka, przybyli wszyscy powołani członkowie Rady w składzie : Maria Dubiel, Wanda Chlastawa, Barbara Łuszcz, Mariola Smolorz, Jarosław Boryczka, Zbigniew Guzik, Wiesław Lizak i Piotr Sacha.

Posiedzenie rozpoczął Starosta Dąbrowski, który zapoznał wszystkich z projektem – „Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w Zespole Dworsko - Parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii - Ośrodek Kultury,Turystyki i Rekreacji". Następnie głos zabrał dyrektor Ośrodka – Marek Ciesielczyk, który nakreślił zadania realizacyjne Centrum Polonii na rok bieżący. Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady.
Jednogłośnie na Przewodniczącego Rady wybrano Zbigniewa Guzika. Zbigniew Guzik to zasłużony działacz kultury w regionie i były, wieloletni dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury. Zastępcą Przewodniczącego Rady została Barbara Łuszcz a sekretarzem Rady Mariola Smolorz.

8 stycznia 2010 roku w siedzibie Dworku w Brniu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej powołanej w grudniu 2009 roku przez Zarząd Powiatu, do wspierania i opiniowania działań Centrum Polonii, Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.Na pierwsze inauguracyjne spotkanie Rady Programowej zwołane na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego - Organizatora Ośrodka, przybyli wszyscy powołani członkowie Rady w składzie : Maria Dubiel, Wanda Chlastawa, Barbara Łuszcz, Mariola Smolorz, Jarosław Boryczka, Zbigniew Guzik, Wiesław Lizak i Piotr Sacha. Posiedzenie rozpoczął Starosta Dąbrowski, który zapoznał wszystkich z projektem – „Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w Zespole Dworsko - Parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii - Ośrodek Kultury,Turystyki i Rekreacji". Następnie głos zabrał dyrektor Ośrodka – Marek Ciesielczyk, który nakreślił zadania realizacyjne Centrum Polonii na rok bieżący. Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady.Jednogłośnie na Przewodniczącego Rady wybrano Zbigniewa Guzika. Zbigniew Guzik to zasłużony działacz kultury w regionie i były, wieloletni dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury. Zastępcą Przewodniczącego Rady została Barbara Łuszcz a sekretarzem Rady Mariola Smolorz.