Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Inauguracyjne spotkanie Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Dąbrowskiego

Inauguracyjne spotkanie Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Dąbrowskiego

Inauguracyjne spotkanie Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Dąbrowskiego

W dniu 5 września br. na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego, na swym inauguracyjnym posiedzeniu, zebrał się Młodzieżowy Zespół Doradczy Starosty Dąbrowskiego. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele samorządów uczniowskich wszystkich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Dąbrowskiego, członkowie Powiatowego Przedstawicielstwa Młodzieży Powiatu Dąbrowskiego wyłonieni w ramach projektu „Młoda Małopolska" oraz przedstawiciele projektu „Sejmik Młodzieżowy Powiatu Dąbrowskiego" zorganizowanego przez ZSP Nr 2 w ub. roku szkolnym. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele – opiekunowie uczniowskich samorządów w Gimnazjach.

Tematem pierwszego spotkania Zespołu, było zapoznanie uczniów z zadaniami tworzonego „Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu" oraz wypracowanie dalszej formuły funkcjonowania Zespołu.
Na spotkaniu uzgodniono, że posiedzenia Zespołu odbywać się będą co dwa miesiące oraz przedstawione zostały wstępne tematy na kolejne zebranie, które odbędzie się w drugiej połowie października.

Omawiane będą wtedy następujące tematy:
- wnioski i opinie z uczestnictwa w warsztatach tematycznych organizowanych przez Urząd Marszałkowski dla Powiatowych Przedstawicieli Młodzieży. Nasz Powiat w warsztatach reprezentować będą: Iga Pikul z ZSP Nr 1 i Jakub Warzecha z ZSP w Szczucinie,
- wnioski i opinie zebrane przez uczestników Zespołu dotyczące zakresu zadań proponowanych do realizacji przez Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
- zaopiniowanie Powiatowego Programu wspierania uczniów uzdolnionych,
- zaopiniowanie założeń do projektu edukacyjnego, mającego charakter konkursu, skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a wstępnie zatytułowanego „Nieznana historia Powiatu Dąbrowskiego".
- opracowanie form i tematyki międzynarodowej wymiany młodzieży Powiatu Dąbrowskiego z młodzieżą z Węgier i Słowacji,

Na zakończenie Starosta Dąbrowski Pan Wiesław Krajewski zaprosił członków Zespołu Doradczego do uczestnictwa w Światowym Forum Mediów Polonijnych, które w dniu 12 września br. odbędzie się na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

W dniu 5 września br. na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego, na swym inauguracyjnym posiedzeniu, zebrał się Młodzieżowy Zespół Doradczy Starosty Dąbrowskiego. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele samorządów uczniowskich wszystkich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Dąbrowskiego, członkowie Powiatowego Przedstawicielstwa Młodzieży Powiatu Dąbrowskiego wyłonieni w ramach projektu „Młoda Małopolska" oraz przedstawiciele projektu „Sejmik Młodzieżowy Powiatu Dąbrowskiego" zorganizowanego przez ZSP Nr 2 w ub. roku szkolnym. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele – opiekunowie uczniowskich samorządów w Gimnazjach. Tematem pierwszego spotkania Zespołu, było zapoznanie uczniów z zadaniami tworzonego „Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu" oraz wypracowanie dalszej formuły funkcjonowania Zespołu.Na spotkaniu uzgodniono, że posiedzenia Zespołu odbywać się będą co dwa miesiące oraz przedstawione zostały wstępne tematy na kolejne zebranie, które odbędzie się w drugiej połowie października. Omawiane będą wtedy następujące tematy:- wnioski i opinie z uczestnictwa w warsztatach tematycznych organizowanych przez Urząd Marszałkowski dla Powiatowych Przedstawicieli Młodzieży. Nasz Powiat w warsztatach reprezentować będą: Iga Pikul z ZSP Nr 1 i Jakub Warzecha z ZSP w Szczucinie,- wnioski i opinie zebrane przez uczestników Zespołu dotyczące zakresu zadań proponowanych do realizacji przez Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,- zaopiniowanie Powiatowego Programu wspierania uczniów uzdolnionych,- zaopiniowanie założeń do projektu edukacyjnego, mającego charakter konkursu, skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a wstępnie zatytułowanego „Nieznana historia Powiatu Dąbrowskiego".- opracowanie form i tematyki międzynarodowej wymiany młodzieży Powiatu Dąbrowskiego z młodzieżą z Węgier i Słowacji, Na zakończenie Starosta Dąbrowski Pan Wiesław Krajewski zaprosił członków Zespołu Doradczego do uczestnictwa w Światowym Forum Mediów Polonijnych, które w dniu 12 września br. odbędzie się na terenie Powiatu Dąbrowskiego.