Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. INFORMACJA

INFORMACJA

Informacja dotycząca ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarki bateriami i akumulatorami, gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

W związku z pismem Urzędu Marszałka Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie oraz terminach określonych w niżej wymienionych ustawach:

- obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadowej – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p. zm.) – Załącznik nr 1

- obowiązki z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami – ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666) – Załącznik nr 2

- obowiązki z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z p. zm.) – Załącznik nr 3

- obowiązki przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p. zm.) – Załącznik nr 4

Informacja dotycząca ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarki bateriami i akumulatorami, gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. W związku z pismem Urzędu Marszałka Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie oraz terminach określonych w niżej wymienionych ustawach: - obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadowej – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p. zm.) – Załącznik nr 1 - obowiązki z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami – ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666) – Załącznik nr 2 - obowiązki z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z p. zm.) – Załącznik nr 3 - obowiązki przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p. zm.) – Załącznik nr 4