Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja

Informacja

Informacja

Starosta Dąbrowski informuje że w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2013 r. zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 5. 020 zł na pokrycie kosztów odnowy i przebudowy drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe tj. powodzie, huragany itp. w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu dąbrowskiego

Właściciele lasów u których w ostatnich latach wystąpiły szkody w drzewostanach wyrządzone przez klęski żywiołowe, zainteresowani uzyskaniem dotacji na pokrycie kosztów odnowy i przebudowy tych drzewostanów mogą skontaktować się celem uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie do dnia 15 marca 2013r. w pok. 31 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. B. Joselewicza 5, w godzinach pracy Urzędu (tel. 14 642-24-31 wew. 231)

Starosta Dąbrowski informuje że w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2013 r. zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 5. 020 zł na pokrycie kosztów odnowy i przebudowy drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe tj. powodzie, huragany itp. w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu dąbrowskiego Właściciele lasów u których w ostatnich latach wystąpiły szkody w drzewostanach wyrządzone przez klęski żywiołowe, zainteresowani uzyskaniem dotacji na pokrycie kosztów odnowy i przebudowy tych drzewostanów mogą skontaktować się celem uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie do dnia 15 marca 2013r. w pok. 31 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. B. Joselewicza 5, w godzinach pracy Urzędu (tel. 14 642-24-31 wew. 231)