Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja

Informacja

Informacja

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 21.01.2016 r. powołał Komisję konkursową w celu opiniowania ofert w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Komisja konkursowa jest organem doradczym Zarządu. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.

Powołanie Komisji konkursowej wynika z zapisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie.

W wyznaczonym terminie (tj. do 14.01.2016 r.) żadna z organizacji pozarządowych nie wskazała swojego kandydata do Komisji konkursowej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 da Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 między innymi jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji konkursowej. Mając na uwadze powyższe w skład Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wchodzą wyłącznie przedstawiciele Zarządu Powiatu Dąbrowskiego.

Uchwała nr 285/2016

DJ

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 21.01.2016 r. powołał Komisję konkursową w celu opiniowania ofert w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Komisja konkursowa jest organem doradczym Zarządu. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd. Powołanie Komisji konkursowej wynika z zapisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie. W wyznaczonym terminie (tj. do 14.01.2016 r.) żadna z organizacji pozarządowych nie wskazała swojego kandydata do Komisji konkursowej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 da Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 między innymi jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji konkursowej. Mając na uwadze powyższe w skład Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wchodzą wyłącznie przedstawiciele Zarządu Powiatu Dąbrowskiego. Uchwała nr 285/2016 DJ