Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja ARiMR dla rolników

Informacja ARiMR dla rolników

Informacja ARiMR dla rolników

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że Do dnia 30 września br. można składać wnioski o przyznanie jednorazowej pomocy z tytułu wystąpienia suszy w 2015 roku.

Pomoc jest przyznawana dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r. a ich wielkość przekracza 30 % średniej rocznej produkcji.

Stawka pomocy wynosi:

  • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.
  • 400 zł na 1 ha powierzchni pozostałych upraw rolnych, na których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Stawki te zostaną pomniejszone o połowę jeżeli co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. (z wyłączeniem łąk i pastwisk) nie było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska).

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez specjalnie powołaną Komisję oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, jeżeli co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Protokół oszacowania szkód musi określać poziom strat dla całego gospodarstwa oraz być czytelnie podpisany przez członków Komisji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że Do dnia 30 września br. można składać wnioski o przyznanie jednorazowej pomocy z tytułu wystąpienia suszy w 2015 roku. Pomoc jest przyznawana dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r. a ich wielkość przekracza 30 % średniej rocznej produkcji. Stawka pomocy wynosi: 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę. 400 zł na 1 ha powierzchni pozostałych upraw rolnych, na których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę. Stawki te zostaną pomniejszone o połowę jeżeli co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. (z wyłączeniem łąk i pastwisk) nie było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska). Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez specjalnie powołaną Komisję oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, jeżeli co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk. Protokół oszacowania szkód musi określać poziom strat dla całego gospodarstwa oraz być czytelnie podpisany przez członków Komisji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.arimr.gov.pl