Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja dla Przedsiębiorców

Informacja dla Przedsiębiorców

Informacja dla Przedsiębiorców

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej, zgodnie z treścią pisma otrzymanego z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że dnia 13 sierpnia 2010 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz.U.148992.2010) oraz ustawa z dnia 12 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.148.993.2010).

W związku z wejściem w życie wymienionych ustaw, przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku powodzi, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Aktualne informacje dotyczące pomocy, są dostępne na stronach internetowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (www.muw.pl) i Ministerstwa Gospodarki (www.mg.gov.pl)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej, zgodnie z treścią pisma otrzymanego z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że dnia 13 sierpnia 2010 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz.U.148992.2010) oraz ustawa z dnia 12 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.148.993.2010). W związku z wejściem w życie wymienionych ustaw, przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku powodzi, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Aktualne informacje dotyczące pomocy, są dostępne na stronach internetowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (www.muw.pl) i Ministerstwa Gospodarki (www.mg.gov.pl)