Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja dot. sprawozdawczości gospodarki odpadami

Informacja dot. sprawozdawczości gospodarki odpadami

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypomina, że dnia 15 marca 2012 roku mija termin składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach, ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. rok sprawozdawczy) Przedmiotowe sprawozdanie należy składać do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Ponadto informuje się, że od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązuje zmieniony wzór formularza do sporządzania sprawozdania.

Nowe formularze do sporządzenia przedmiotowych sprawozdań oraz broszurę odpadową dla podmiotów zobowiązanych do sprawozdawczości można pobrać ze strony internetowej:

www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami

Dokumenty należy przedłożyć w ustawowym terminie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie w nowej formie, układzie i technice określonej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1674).

Dokumenty można składać osobiście bądź na adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel. Sek.: 12 63 03 140, fax 141

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypomina, że dnia 15 marca 2012 roku mija termin składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach, ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. rok sprawozdawczy) Przedmiotowe sprawozdanie należy składać do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.Ponadto informuje się, że od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązuje zmieniony wzór formularza do sporządzania sprawozdania. Nowe formularze do sporządzenia przedmiotowych sprawozdań oraz broszurę odpadową dla podmiotów zobowiązanych do sprawozdawczości można pobrać ze strony internetowej: www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami Dokumenty należy przedłożyć w ustawowym terminie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie w nowej formie, układzie i technice określonej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1674). Dokumenty można składać osobiście bądź na adres korespondencyjny:Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska, Rolnictwa i GeodezjiWydział Ochrony Środowiskaul. Racławicka 56, 30-017 KrakówTel. Sek.: 12 63 03 140, fax 141