Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

We wtorek, 27 kwietnia 2021 roku o godzinie 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Obrady będą prowadzone w formie zdalnej.

Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl.

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030,
 • podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020,
 • podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji,
 • podjęcie uchwały w sprawie zgody na oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się w Pawilonie „E” na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu, do wysokości 1,5 m nad powierzchnią, obiektu kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie – renowacja posadzki wewnątrz kościoła,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu konserwatorskiego okien kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny w Oleśnie – nawa główna po stronie północnej,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie ogrodzenia wokół kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu – etap VI.
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót renowacyjno-budowlanych – tynki wewnętrzne wejścia bocznego od strony południowej do kościoła parafialnego w Luszowicach – etap VII,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii sklepienia nawy głównej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej kamiennego krzyża na podstawie z 1882 roku z fundacji Zofii i Józefa Morcinków w Woli Mędrzechowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok,
 • przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2020 rok,
 • przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.
We wtorek, 27 kwietnia 2021 roku o godzinie 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego. Obrady będą prowadzone w formie zdalnej. Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030, podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020, podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji, podjęcie uchwały w sprawie zgody na oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się w Pawilonie „E” na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu, do wysokości 1,5 m nad powierzchnią, obiektu kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie – renowacja posadzki wewnątrz kościoła, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu konserwatorskiego okien kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny w Oleśnie – nawa główna po stronie północnej, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie ogrodzenia wokół kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu – etap VI. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót renowacyjno-budowlanych – tynki wewnętrzne wejścia bocznego od strony południowej do kościoła parafialnego w Luszowicach – etap VII, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii sklepienia nawy głównej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej kamiennego krzyża na podstawie z 1882 roku z fundacji Zofii i Józefa Morcinków w Woli Mędrzechowskiej, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2020 rok, przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.