Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

W czwartek, 17 czerwca 2021 roku o godzinie 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Proponowany porządek obrad:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • przedstawienie raportu o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2020 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2020 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gręboszów na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej – etap II”,
 • przyjęcie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024,
 • przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2020 rok,
 • przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2020 programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.
W czwartek, 17 czerwca 2021 roku o godzinie 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, przedstawienie raportu o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2020 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2020 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gręboszów na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej – etap II”, przyjęcie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2020 rok, przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2020 programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.