Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

W czwartek 28 października 2021 roku o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Proponowany porządek obrad:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Tarnowska z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Smęgorzów,
 • podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Jednostki Wspierającej Rodzinę
  w Dąbrowie Tarnowskiej w dwie odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 • podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2
  w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2021 i rok 2022,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w Pawilonie C i D na terenie ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2022 r.,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skargi,
 • podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu dąbrowskiego za poprzedni rok szkolny 2020/2021, w tym o wynikach egzaminów,
 • wolne wnioski,
 • podjęcie uchwały
 • zamknięcie posiedzenia.
W czwartek 28 października 2021 roku o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Tarnowska z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Smęgorzów, podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w dwie odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze, podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2021 i rok 2022, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w Pawilonie C i D na terenie ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2022 r., podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skargi, podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu dąbrowskiego za poprzedni rok szkolny 2020/2021, w tym o wynikach egzaminów, wolne wnioski, podjęcie uchwały zamknięcie posiedzenia.