Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

We wtorek 30 listopada 2021 roku o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Obrady będą prowadzone w formie zdalnej.

Proponowany porządek obrad:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok’’,
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnemu Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/314/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2022 r.,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skarg,
 • przyjęcie informacji o powiatowym programie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2025,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.
We wtorek 30 listopada 2021 roku o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Obrady będą prowadzone w formie zdalnej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok’’, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnemu Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/314/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2022 r., podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skarg, przyjęcie informacji o powiatowym programie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2025, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.