Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

W piątek 21 stycznia 2022 roku o godzinie 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Obrady będą prowadzone w formie zdalnej.

Proponowany porządek obrad:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na 2022-2030,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.
W piątek 21 stycznia 2022 roku o godzinie 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Obrady będą prowadzone w formie zdalnej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na 2022-2030, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.