Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

6 maja 2022 roku (piątek) o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Proponowany porządek obrad:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 -2030,
 • podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021,
 • podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji,
 • podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na konserwację epitafium Antoniego Zielonki z 1867 r. z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu - etap VII,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na konserwację pięciu Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym w Szczucinie - I etap,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty renowacyjno – budowlane – wymiana tynków wewnętrznych wraz z zabezpieczeniem zejścia do piwnic, wejścia bocznego od strony południowej do kościoła parafialnego w Luszowicach,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont konserwatorki okien kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny w Oleśnie- Prezbiterium i Zakrystia,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku,
 • przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2021 r.,
 • przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok,
 • przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2021 rok,
 • przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2021 rok,
 • przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2021 „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.

6 maja 2022 roku (piątek) o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 -2030, podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021, podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na konserwację epitafium Antoniego Zielonki z 1867 r. z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu - etap VII, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na konserwację pięciu Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym w Szczucinie - I etap, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty renowacyjno – budowlane – wymiana tynków wewnętrznych wraz z zabezpieczeniem zejścia do piwnic, wejścia bocznego od strony południowej do kościoła parafialnego w Luszowicach, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont konserwatorki okien kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny w Oleśnie- Prezbiterium i Zakrystia, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2021 r., przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok, przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2021 rok, przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2021 rok, przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2021 „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.