Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

28 czerwca 2022 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Szpitalnej 1, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Proponowany porządek obrad:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • debata nad raportem o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2021 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2021 r., sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego:
  1. wystąpienie Starosty Dąbrowskiego,
  2. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego,
  3. odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowie w Dąbrowie Tarnowskiej,
  4. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2021 rok,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 – 2030,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2021 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, poprzez przekazanie w formie darowizny na rzecz Bałckiego Wieloprofilowego Szpitala Miejskiego- Bałckiej Rady Miejskiej w Obwodzie Odeskim (Ukraina), karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem, stanowiących własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu Dąbrowskiego,
 • przyjęcie oceny sytuacji na rynku pracy powiatu dąbrowskiego w 2021 roku,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.

28 czerwca 2022 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Szpitalnej 1, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, debata nad raportem o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2021 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2021 r., sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego: wystąpienie Starosty Dąbrowskiego, odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego, odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowie w Dąbrowie Tarnowskiej, odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2021 rok, dyskusja, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 – 2030, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2021 rok, podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, poprzez przekazanie w formie darowizny na rzecz Bałckiego Wieloprofilowego Szpitala Miejskiego- Bałckiej Rady Miejskiej w Obwodzie Odeskim (Ukraina), karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem, stanowiących własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu Dąbrowskiego, przyjęcie oceny sytuacji na rynku pracy powiatu dąbrowskiego w 2021 roku, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.