Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

4 października 2022 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Proponowany porządek obrad:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 -2030,
 • podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu ,,Honorowy Obywatel Powiatu Dąbrowskiego’’ oraz trybu i zasad jego nadawania i odbierania,
 • podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: ,,Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2022/2023’’ w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolski na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna,
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2023 r.,
 • podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej kolejnej umowy najmu,
 • podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.
4 października 2022 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 -2030, podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu ,,Honorowy Obywatel Powiatu Dąbrowskiego’’ oraz trybu i zasad jego nadawania i odbierania, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: ,,Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2022/2023’’ w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolski na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2023 r., podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej kolejnej umowy najmu, podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.