Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

30 listopada 2022 roku (środa) o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Proponowany porządek obrad:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 -2030,
 • podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
  w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2023-2026”,
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.
30 listopada 2022 roku (środa) o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 -2030, podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2023-2026”, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.