Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

28 grudnia 2022 roku (środa) o godzinie 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. interpelacje i zapytania radnych,
 6. odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 7. uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2023:
  a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie:
  - zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2023,
  - opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały    Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok,- opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu    Dąbrowskiego,

  b) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu,
  c) odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego,
  d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu,
  e) dyskusja,
  f) głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego
  na 2023 rok,

 8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 – 2030,
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 -2030,
 11. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
  na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2023,
 12. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku,
 13. wolne wnioski,
 14. zamknięcie posiedzenia.
28 grudnia 2022 roku (środa) o godzinie 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2023:a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie:- zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2023,- opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały    Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok,- opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu    Dąbrowskiego,b) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu,c) odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego,d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu,e) dyskusja,f) głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 – 2030, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 -2030, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2023, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.