Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

30 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Proponowany porządek obrad:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 -2030,
 • podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,
 • podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 • podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
 • przyjęcie rezolucji w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia hałasu w obrębie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej,
 • analiza poniesionych w 2022r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.
30 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 -2030, podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego, przyjęcie rezolucji w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia hałasu w obrębie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, analiza poniesionych w 2022r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.