Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym, 26 sierpnia 2020 roku (środa) o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną zwracamy się z prośbą o nieuczestniczenie w tych obradach.

Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl.

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu
 5. Interpelacje i zapytania radnych,
 6. Odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie renowacji okien zewnętrznych i witraży oraz naprawa tynków ościeżnic w kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny w Oleśnie,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu, do wysokości 1,5m nad powierzchnią, obiektu Kościoła Parafialnego pw. Św. Mari Magdaleny w Szczucinie,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót remontowych obejścia kościoła oraz ogrodzenia wokół Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu – etap V,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej i włączenia go do Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 21. Wolne wnioski,
 22. Zamknięcie posiedzenia.
Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym, 26 sierpnia 2020 roku (środa) o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego. Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną zwracamy się z prośbą o nieuczestniczenie w tych obradach. Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, Przyjęcie porządku obrad, Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu Interpelacje i zapytania radnych, Odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok, Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030, Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie renowacji okien zewnętrznych i witraży oraz naprawa tynków ościeżnic w kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny w Oleśnie, Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu, do wysokości 1,5m nad powierzchnią, obiektu Kościoła Parafialnego pw. Św. Mari Magdaleny w Szczucinie, Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót remontowych obejścia kościoła oraz ogrodzenia wokół Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu – etap V, Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego, Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej i włączenia go do Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego, Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego, Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego, Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, Wolne wnioski, Zamknięcie posiedzenia.