Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o zmianie godziny posiedzenia Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o zmianie godziny posiedzenia Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o zmianie godziny posiedzenia Rady Powiatu Dąbrowskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz informuje, iż w związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. ks. prałata Józefa Poremby sesja w dniu 25 listopada 2020 roku rozpocznie się o godzinie 15:00.

Obrady będą prowadzone w formie zdalnej.

Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. interpelacje i zapytania radnych,
 6. odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030,
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,
 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Tarnowska z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku garażowego dla samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazówce I etap,
 11. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”,
 12. podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,
 13. wolne wnioski,
 14. zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz informuje, iż w związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. ks. prałata Józefa Poremby sesja w dniu 25 listopada 2020 roku rozpocznie się o godzinie 15:00. Obrady będą prowadzone w formie zdalnej. Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Tarnowska z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku garażowego dla samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazówce I etap, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.