Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

W środę, 16 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Obrady będą prowadzone w formie zdalnej.

Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl.

Proponowany porządek obrad:

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

2. przyjęcie porządku obrad,

3. przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji,

4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,

5. interpelacje i zapytania radnych,

6. odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

7. uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2021:

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie:

- zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2021,

- opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok,

- opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego,

- przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu,

- odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego,

- odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu,

- dyskusja,

- głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok,

8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030,

9. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2021,

10. podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

11. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,

12. podjęcie uchwały w sprawie realizowania projektu pn. „Dobra Przyszłość” na lata 2021-2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,

13. przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu dąbrowskiego za poprzedni rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminów,

14. wolne wnioski,

15. zamknięcie posiedzenia.

W środę, 16 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego. Obrady będą prowadzone w formie zdalnej. Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl. Proponowany porządek obrad: 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 2. przyjęcie porządku obrad, 3. przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji, 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, 5. interpelacje i zapytania radnych, 6. odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 7. uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2021: - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie: - zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2021, - opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok, - opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego, - przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu, - odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, - odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu, - dyskusja, - głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok, 8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030, 9. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2021, 10. podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 11. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, 12. podjęcie uchwały w sprawie realizowania projektu pn. „Dobra Przyszłość” na lata 2021-2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, 13. przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu dąbrowskiego za poprzedni rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminów, 14. wolne wnioski, 15. zamknięcie posiedzenia.