Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

We wtorek, 29 grudnia 2020 roku o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Obrady będą prowadzone w formie zdalnej.

Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl.

 

Proponowany porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok,
8) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020-2030,
9) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2021 roku,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,
13) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,
14) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,
15) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,
16) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,
17) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok
18) podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych,
19) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023,
20) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
21) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021–2025,
22) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025,
23) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,
24) wolne wnioski,
25) zamknięcie posiedzenia.

We wtorek, 29 grudnia 2020 roku o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego. Obrady będą prowadzone w formie zdalnej. Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl.   Proponowany porządek obrad:1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, 5) interpelacje i zapytania radnych,6) odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok,8) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020-2030,9) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2021 roku,10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,13) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,14) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,15) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,16) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,17) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok 18) podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych,19) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023,20) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,21) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021–2025,22) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025,23) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,24) wolne wnioski,25) zamknięcie posiedzenia.