Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

W piątek, 26 lutego 2021 roku o godzinie 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Obrady będą prowadzone w formie zdalnej.

Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl.

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu diagnozowania i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej zlokalizowanej w Dąbrowie Tarnowskiej – starodroże drogi krajowej nr 73,
 • podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z zespołu szkół pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej i włączenia go do Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, rozwiązania zespołu szkół pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej oraz nadania nazwy I Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej i zmiany aktu założycielskiego I Liceum Ogólnokształcącego Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej i zatwierdzenia jego jednolitego tekstu,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • przyjęcie informacji rocznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
  na temat osiągniętych w 2020 roku dochodów z tytułu najmu i dzierżawy aktywów trwałych,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.
W piątek, 26 lutego 2021 roku o godzinie 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego. Obrady będą prowadzone w formie zdalnej. Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu diagnozowania i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej zlokalizowanej w Dąbrowie Tarnowskiej – starodroże drogi krajowej nr 73, podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku, podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z zespołu szkół pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej i włączenia go do Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, rozwiązania zespołu szkół pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej oraz nadania nazwy I Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej i zmiany aktu założycielskiego I Liceum Ogólnokształcącego Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej i zatwierdzenia jego jednolitego tekstu, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, przyjęcie informacji rocznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na temat osiągniętych w 2020 roku dochodów z tytułu najmu i dzierżawy aktywów trwałych, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.