Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym, 7 lipca 2020 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną zwracamy się z prośbą o nieuczestniczenie w tych obradach.

Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl.

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. interpelacje i zapytania radnych,
 6. odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 7. debata nad raportem o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2019 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 9. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego:
  • wystąpienie Starosty Dąbrowskiego,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego,
  • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowie w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium  dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2019 rok,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030,
 12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2019 rok,
 13. podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gręboszów na dofinansowanie zadania pn. "Konserwacja Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej",
 15. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 16. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 17. ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w 2019 roku,
 18. wolne wnioski,
 19. zamknięcie obrad.
Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym, 7 lipca 2020 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego. Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną zwracamy się z prośbą o nieuczestniczenie w tych obradach. Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, debata nad raportem o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2019 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego: wystąpienie Starosty Dąbrowskiego, odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego, odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowie w Dąbrowie Tarnowskiej, odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium  dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2019 rok, dyskusja, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2019 rok, podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gręboszów na dofinansowanie zadania pn. "Konserwacja Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej", podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w 2019 roku, wolne wnioski, zamknięcie obrad.