Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja o przyznaniu dotacji

Informacja o przyznaniu dotacji

Informacja o przyznaniu dotacji

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej po rozpatrzeniu oferty Katolicko - Strażacko - Uczniowskiego Zespołu Sportowego w Małcu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948, z 2017 r. poz. 573), przy braku uwag do ww. oferty, postanowił co następuje.

Uznając za celową realizację zadania publicznego pn. „Małec na Sportowo organizacja amatorskich zawodów i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych" zleca się jego wykonanie. W ramach zadania, które realizowane będzie w okresie 17 maja 2017 r. – 14 sierpnia 2017 r., zostaną zorganizowane 2 zawody pływackie dla amatorów na basenie w Dąbrowie Tarnowskiej, 2 zawody w piłkarzyki w Szkole Podstawowej w Małcu, turniej piłki nożnej dla amatorów na Orliku w Radgoszczy oraz zawody w piłkę siatkową dla amatorów na Orliku w Radgoszczy. Na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej samorząd Powiatu Dąbrowskiego przyznał dotację w wysokości 1 911,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset jedenaście złotych 00/100), zgodnie z uchwałą nr 590/2017 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 maja 2017 r.

DJ/mags

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej po rozpatrzeniu oferty Katolicko - Strażacko - Uczniowskiego Zespołu Sportowego w Małcu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948, z 2017 r. poz. 573), przy braku uwag do ww. oferty, postanowił co następuje. Uznając za celową realizację zadania publicznego pn. „Małec na Sportowo organizacja amatorskich zawodów i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych" zleca się jego wykonanie. W ramach zadania, które realizowane będzie w okresie 17 maja 2017 r. – 14 sierpnia 2017 r., zostaną zorganizowane 2 zawody pływackie dla amatorów na basenie w Dąbrowie Tarnowskiej, 2 zawody w piłkarzyki w Szkole Podstawowej w Małcu, turniej piłki nożnej dla amatorów na Orliku w Radgoszczy oraz zawody w piłkę siatkową dla amatorów na Orliku w Radgoszczy. Na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej samorząd Powiatu Dąbrowskiego przyznał dotację w wysokości 1 911,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset jedenaście złotych 00/100), zgodnie z uchwałą nr 590/2017 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 maja 2017 r. DJ/mags