Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że zostało wydane ostrzeżenie drugiego stopnia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, które swoim zasięgiem objęło teren całego powiatu dąbrowskiego.

Ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Obowiązuje w dniu 16.02.2021 r. od godz. 09.00 do godz. 24.00

Obowiązujące ograniczenia

• Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.
• Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności:

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

• Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
• Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
• Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:
• rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
• ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
• unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.Wrażliwe grupy ludności:
• ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
• nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
• osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
• ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
• unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Wrażliwe grupy ludności:
• ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
• nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
• osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
• ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
• unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
• zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
• prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
• bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że zostało wydane ostrzeżenie drugiego stopnia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, które swoim zasięgiem objęło teren całego powiatu dąbrowskiego. Ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Obowiązuje w dniu 16.02.2021 r. od godz. 09.00 do godz. 24.00 Obowiązujące ograniczenia • Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.• Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.   INFORMACJE O ZAGROŻENIU Wrażliwe grupy ludności: • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia • Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.• Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.• Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności Ogół ludności:• rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,• ogranicz wietrzenie pomieszczeń,• unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.Wrażliwe grupy ludności:• ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,• nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,• osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,• ogranicz wietrzenie pomieszczeń,• unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Wrażliwe grupy ludności:• ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,• nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,• osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,• ogranicz wietrzenie pomieszczeń,• unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również:• zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,• prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,• bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).