Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o służbie przygotowawczej

Informacja o służbie przygotowawczej

Informacja o służbie przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie poszukuje ochotników/ochotniczek do odbycia 4 – miesięcznej służby przygotowawczej w I turnusie 2018 roku na potrzeby korpusu szeregowego. 

Czym jest służba przygotowawcza i dlaczego warto?

 • to nowy element systemu szkolenia obywateli, który pozwala na gromadzenie zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych,
 • kierowana jest dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego,
 • w okresie szkolenia gwarantowane jest bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna i stomatologiczna oraz uposażenie zasadnicze,
 • to szansa na zostanie żołnierzem zawodowym.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 1. Odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. Odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału, kopie innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
 3. Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów;
 4. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały dokumentów, okazuję się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

 Wymagania:

 • zdolność do czynnej służby wojskowej – kat. A;
 • nie karana za przestępstwa umyślne;
 • obywatelstwo polskie;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 11, pok. 106 lub pod numerami telefonów: 261-138-685, 693-350-174.

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie poszukuje ochotników/ochotniczek do odbycia 4 – miesięcznej służby przygotowawczej w I turnusie 2018 roku na potrzeby korpusu szeregowego.  Czym jest służba przygotowawcza i dlaczego warto? to nowy element systemu szkolenia obywateli, który pozwala na gromadzenie zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych, kierowana jest dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego, w okresie szkolenia gwarantowane jest bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna i stomatologiczna oraz uposażenie zasadnicze, to szansa na zostanie żołnierzem zawodowym. Do wniosku załącza się następujące dokumenty: Odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej; Odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału, kopie innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu; Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów; Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały dokumentów, okazuję się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.  Wymagania: zdolność do czynnej służby wojskowej – kat. A; nie karana za przestępstwa umyślne; obywatelstwo polskie; wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie co najmniej gimnazjalne. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 11, pok. 106 lub pod numerami telefonów: 261-138-685, 693-350-174. Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.