Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego

25 czerwca 2024 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Obrady będą prowadzone w formie stacjonarnej.

Proponowany porządek:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • debata nad raportem o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2023 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2023 r.
  wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego:
  1. wystąpienie Starosty Dąbrowskiego,
  2. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego,
  3. odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
  4. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2023 rok,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2024 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2024 -2030,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2023 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Dąbrowskiego do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski,
 • podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Dąbrowskiego ze Związku Powiatów Polskich,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim w 2023 roku,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.
25 czerwca 2024 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Obrady będą prowadzone w formie stacjonarnej. Proponowany porządek: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, debata nad raportem o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2023 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego: wystąpienie Starosty Dąbrowskiego, odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego, odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2023 rok, dyskusja, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2024 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2024 -2030, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2023 rok, podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Dąbrowskiego do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Dąbrowskiego ze Związku Powiatów Polskich, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim w 2023 roku, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.