Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego

28 maja 2024 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Obrady będą prowadzone w formie stacjonarnej.

Proponowany porządek:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2024 r.,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2024-2030,
 • podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzenia drogami powiatowymi,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • podjęcie uchwały w sprawie zgody na przedłużenie terminu obowiązywania umów najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”,
 • sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2023 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2023r.,
 • ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok,
 • ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Dąbrowskiego,
 • przedstawienie „ Raportu o stanie powiatu dąbrowskiego za 2023 rok”,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.
28 maja 2024 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Obrady będą prowadzone w formie stacjonarnej. Proponowany porządek: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2024 r., podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2024-2030, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzenia drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, podjęcie uchwały w sprawie zgody na przedłużenie terminu obowiązywania umów najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2023 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2023r., ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok, ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Dąbrowskiego, przedstawienie „ Raportu o stanie powiatu dąbrowskiego za 2023 rok”, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.