Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dąbrowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dąbrowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dąbrowskim

Według stanu na 31 października 2017 roku w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej było zarejestrowanych 2673 osób bezrobotnych. Jest to najniższy stan od początku rejestracji bezrobotnych czyli od 1990 r. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych spadła o 502 osoby.

Największy udział w strukturze bezrobotnych stanowią długotrwale bezrobotni, czyli pozostający w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (1588 osób czyli 59,4% ogółu bezrobotnych).

Powiatowy Urząd Pracy aktywizuje w pierwszej kolejności osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zalicza się m. in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby do 30 roku życia i osoby powyżej 50 roku życia.

Stopa bezrobocia

11,6% - tyle wynosiła stopa bezrobocia w powiecie dąbrowskim na 31 października br. Na koniec października 2016 r. wynosiła 13,6%. W ciągu 12 miesięcy stopa bezrobocia obniżyła się o 2 punkty procentowe. Mimo poprawy, powiat dąbrowski ma nadal najwyższą stopę bezrobocia w województwie małopolskim. Średnia stopa dla województwa wynosiła 5,3% a dla kraju 6,6%.

files/aktualnosci/2017/11_Listopad/28_Informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_w_powiecie_dabrowskim/Slajd1.JPG
files/aktualnosci/2017/11_Listopad/28_Informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_w_powiecie_dabrowskim/Slajd2.JPG

files/aktualnosci/2017/11_Listopad/28_Informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_w_powiecie_dabrowskim/Slajd3.JPG
files/aktualnosci/2017/11_Listopad/28_Informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_w_powiecie_dabrowskim/Slajd4.JPGfiles/aktualnosci/2017/11_Listopad/28_Informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_w_powiecie_dabrowskim/Slajd5.JPG
files/aktualnosci/2017/11_Listopad/28_Informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_w_powiecie_dabrowskim/Slajd6.JPG
files/aktualnosci/2017/11_Listopad/28_Informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_w_powiecie_dabrowskim/Slajd7.JPG
files/aktualnosci/2017/11_Listopad/28_Informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_w_powiecie_dabrowskim/Slajd8.JPG

files/aktualnosci/2017/11_Listopad/28_Informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_w_powiecie_dabrowskim/Slajd9.JPG
files/aktualnosci/2017/11_Listopad/28_Informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_w_powiecie_dabrowskim/Slajd10.JPG
files/aktualnosci/2017/11_Listopad/28_Informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_w_powiecie_dabrowskim/Slajd11.JPG
files/aktualnosci/2017/11_Listopad/28_Informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_w_powiecie_dabrowskim/Slajd12.JPG
Bezrobocie w Unii Europejskiej

Europejski Urząd Statystyczny ma inną metodologię obliczania stopy bezrobocia niż GUS w Polsce. Według tego Urzędu w całej UE bezrobocie na koniec sierpnia 2017 r. wynosiło średnio 7,6 %, a w strefie euro 9,1 %.

Polska z wynikiem 4,7 % znalazła się w czołówce krajów z najniższym bezrobociem. Na koniec czerwca br. stopa bezrobocia w poszczególnych krajach wynosiła:

Grecja 21,0 %
Hiszpania 17,1 %
Włochy 11,2 %
Chorwacja 10,9 %
Cypr 10,7 %
Francja 9,8 %
Portugalia 8,9 %
Finlandia 8,7 %
Łotwa 8,2 %
Słowacja 7,5 %
Belgia 7,3 %
Szwecja 6,6 %
Słowenia 6,5 %
Bułgaria 6,2 %
Estonia 6,1 %
Irlandia 6,1 %
Luksemburg 6,0 %
Dania 5,7 %
Austria 5,6 %
Rumunia 5,1 %
Polska, Holandia 4,7 %
Wielka Brytania 4,3 %
Węgry 4,3 %
Malta 4,2 %
Niemcy 3,6 %
Czechy 2,9 %

Opracował:
mgr inż. Stanisław Początek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

Według stanu na 31 października 2017 roku w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej było zarejestrowanych 2673 osób bezrobotnych. Jest to najniższy stan od początku rejestracji bezrobotnych czyli od 1990 r. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych spadła o 502 osoby. Największy udział w strukturze bezrobotnych stanowią długotrwale bezrobotni, czyli pozostający w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (1588 osób czyli 59,4% ogółu bezrobotnych). Powiatowy Urząd Pracy aktywizuje w pierwszej kolejności osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zalicza się m. in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby do 30 roku życia i osoby powyżej 50 roku życia. Stopa bezrobocia 11,6% - tyle wynosiła stopa bezrobocia w powiecie dąbrowskim na 31 października br. Na koniec października 2016 r. wynosiła 13,6%. W ciągu 12 miesięcy stopa bezrobocia obniżyła się o 2 punkty procentowe. Mimo poprawy, powiat dąbrowski ma nadal najwyższą stopę bezrobocia w województwie małopolskim. Średnia stopa dla województwa wynosiła 5,3% a dla kraju 6,6%. Bezrobocie w Unii Europejskiej Europejski Urząd Statystyczny ma inną metodologię obliczania stopy bezrobocia niż GUS w Polsce. Według tego Urzędu w całej UE bezrobocie na koniec sierpnia 2017 r. wynosiło średnio 7,6 %, a w strefie euro 9,1 %. Polska z wynikiem 4,7 % znalazła się w czołówce krajów z najniższym bezrobociem. Na koniec czerwca br. stopa bezrobocia w poszczególnych krajach wynosiła: Grecja 21,0 %Hiszpania 17,1 %Włochy 11,2 %Chorwacja 10,9 %Cypr 10,7 %Francja 9,8 %Portugalia 8,9 %Finlandia 8,7 %Łotwa 8,2 %Słowacja 7,5 %Belgia 7,3 %Szwecja 6,6 %Słowenia 6,5 %Bułgaria 6,2 %Estonia 6,1 %Irlandia 6,1 %Luksemburg 6,0 %Dania 5,7 %Austria 5,6 %Rumunia 5,1 %Polska, Holandia 4,7 %Wielka Brytania 4,3 %Węgry 4,3 %Malta 4,2 %Niemcy 3,6 %Czechy 2,9 % Opracował: mgr inż. Stanisław Początek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej