Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja o sytuacji powodziowej w powiecie dąbrowskim

Informacja o sytuacji powodziowej w powiecie dąbrowskim

Informacja o sytuacji powodziowej w powiecie dąbrowskim

W wyniku obfitych opadów deszczu w nocy z 3 na 4 czerwca, zwłaszcza w południowej części powiatu dąbrowskiego nastąpił w godzinach rannych gwałtowny przybór wód na rzece Breń i jej dopływach oraz rzekach Upust i Dęba. Skutkiem tego był rekordowy stan rz. Breń który ok. godz. 9 00 osiągnął wysokość mostu w ul. Kościuszki (obok DDK) i utrzymywał się on do godzin popołudniowych.
Zaistniała sytuacja uzasadniała wprowadzenie stanu alarmu powodziowego w gminie Dąbrowa Tarnowska i Radgoszcz a potem także w gminie Olesno. W pozostałych gminach Starosta Dąbrowski wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego. Już od godzin porannych podjęło działanie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W zagrożonych gminach działały Gminne Zespoły Reagowania
Opady deszczu (52 mm na dobę) spowodowały zarejestrowanie zalania obszaru niespotykanego od bardzo wielu lat. Szarwaczanka i Breń zalały 17 zabudowań gospodarskich (głównie w Szarwarku) oraz co najmniej 25 budynki mieszkalne przy ul. Oleśnickiej oraz Nadbrzeżnej która na dużym odcinku została zalana wodą. Zalany też został stadion LKS „Dąbrovia" oraz teren MGOSiR przy ul. Sportowej. Podtopieniu uległ budynek Dąbrowskiego Domu Kultury. Przesuwająca się fala powodziowa rozlała się na nieobwałowanym odcinku w kierunku Smęgorzowa powodując podtopienia pół uprawnych oraz zabudowań.
Na terenie gminy Radgoszcz w dwóch miejscach rozmyty został wał na rz. Upust powodując podtopienia zabudowań gospodarskich w przysiółkach Podmałec, Zarzecze Duże, Narożniki i Podlesie oraz w Małcu. Z tych terenów ewakuowano 53 osoby z 15 gospodarstw oraz 30 sztuk trzody chlewnej z jednego gospodarstwa. Zalaniu uległy znaczące obszary upraw rolnych (ponad 2.500 ha) a w związku z podmyciem drogi powiatowej Szczucin – Radgoszcz, w godzinach popołudniowych została ona zamknięta a zakaz ruchu samochodów ciężarowych zostanie utrzymany jeszcze przez około dwa tygodnie. Trwają prace zmierzające do likwidacji wyrw w wałach w celu ograniczenia dalszych podtopień. Zorganizowane zostało zaopatrzenie dla mieszkańców pozostających w zalanych budynkach.
Wzrost stanu wody na rz. Żabnica spowodował także konieczność przepompowywania wody z rowu przy ul. Długiej w Oleśnie. Na terenie tej gminy występują liczne podtopienia upraw rolnych.
W gminie Szczucin prowadzone są prace zabezpieczające obwałowania rz. Upust w Zabrniu i Suchym Gruncie.
Przez cały czas trwa akcja usuwania skutków powodzi oraz szacowanie strat i kosztów akcji ratunkowej a utrzymująca się pogoda pozwala przypuszczać, że najgorsze mamy już za sobą.
W tym miejscu, jako Starosta Dąbrowski - chciałbym serdecznie podziękować służbom gminnym i powiatowym oraz innym osobom zaangażowanym w akcję ratunkową za włożony wysiłek. Apeluję też o udzielenie poszkodowanym wszelkiej możliwej pomocy w usuwaniu skutków tego kataklizmu. Szczególne podziękowania kieruję do druhów z OSP i strażaków PSP oraz ochotników którzy już od dwóch dni bez przerwy pracują nad zabezpieczeniem zalewanych terenów i gospodarstw oraz likwidacją wyrw.

W wyniku obfitych opadów deszczu w nocy z 3 na 4 czerwca, zwłaszcza w południowej części powiatu dąbrowskiego nastąpił w godzinach rannych gwałtowny przybór wód na rzece Breń i jej dopływach oraz rzekach Upust i Dęba. Skutkiem tego był rekordowy stan rz. Breń który ok. godz. 9 00 osiągnął wysokość mostu w ul. Kościuszki (obok DDK) i utrzymywał się on do godzin popołudniowych.Zaistniała sytuacja uzasadniała wprowadzenie stanu alarmu powodziowego w gminie Dąbrowa Tarnowska i Radgoszcz a potem także w gminie Olesno. W pozostałych gminach Starosta Dąbrowski wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego. Już od godzin porannych podjęło działanie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W zagrożonych gminach działały Gminne Zespoły ReagowaniaOpady deszczu (52 mm na dobę) spowodowały zarejestrowanie zalania obszaru niespotykanego od bardzo wielu lat. Szarwaczanka i Breń zalały 17 zabudowań gospodarskich (głównie w Szarwarku) oraz co najmniej 25 budynki mieszkalne przy ul. Oleśnickiej oraz Nadbrzeżnej która na dużym odcinku została zalana wodą. Zalany też został stadion LKS „Dąbrovia" oraz teren MGOSiR przy ul. Sportowej. Podtopieniu uległ budynek Dąbrowskiego Domu Kultury. Przesuwająca się fala powodziowa rozlała się na nieobwałowanym odcinku w kierunku Smęgorzowa powodując podtopienia pół uprawnych oraz zabudowań.Na terenie gminy Radgoszcz w dwóch miejscach rozmyty został wał na rz. Upust powodując podtopienia zabudowań gospodarskich w przysiółkach Podmałec, Zarzecze Duże, Narożniki i Podlesie oraz w Małcu. Z tych terenów ewakuowano 53 osoby z 15 gospodarstw oraz 30 sztuk trzody chlewnej z jednego gospodarstwa. Zalaniu uległy znaczące obszary upraw rolnych (ponad 2.500 ha) a w związku z podmyciem drogi powiatowej Szczucin – Radgoszcz, w godzinach popołudniowych została ona zamknięta a zakaz ruchu samochodów ciężarowych zostanie utrzymany jeszcze przez około dwa tygodnie. Trwają prace zmierzające do likwidacji wyrw w wałach w celu ograniczenia dalszych podtopień. Zorganizowane zostało zaopatrzenie dla mieszkańców pozostających w zalanych budynkach.Wzrost stanu wody na rz. Żabnica spowodował także konieczność przepompowywania wody z rowu przy ul. Długiej w Oleśnie. Na terenie tej gminy występują liczne podtopienia upraw rolnych.W gminie Szczucin prowadzone są prace zabezpieczające obwałowania rz. Upust w Zabrniu i Suchym Gruncie.Przez cały czas trwa akcja usuwania skutków powodzi oraz szacowanie strat i kosztów akcji ratunkowej a utrzymująca się pogoda pozwala przypuszczać, że najgorsze mamy już za sobą.W tym miejscu, jako Starosta Dąbrowski - chciałbym serdecznie podziękować służbom gminnym i powiatowym oraz innym osobom zaangażowanym w akcję ratunkową za włożony wysiłek. Apeluję też o udzielenie poszkodowanym wszelkiej możliwej pomocy w usuwaniu skutków tego kataklizmu. Szczególne podziękowania kieruję do druhów z OSP i strażaków PSP oraz ochotników którzy już od dwóch dni bez przerwy pracują nad zabezpieczeniem zalewanych terenów i gospodarstw oraz likwidacją wyrw.