Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze ofert

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Zarząd Powiatu Dąbrowskiego Uchwałami Nr 985/2013 i Nr 986/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. dokonał wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego z zakresu pomocy społecznej.

Uchwałą Nr 985/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 20 grudnia 2013r., wybrano:

Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Wynagradzających  Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa z siedzibą w Kupieninie na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku o zasięgu ponadgminnym.

Wysokość dotacji:

1.Na realizację zleconego zadania Powiat udziela zgromadzeniu dotację. Dotacja przyznawana będzie na osoby przyjęte do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do domu  wydanej przed 1 stycznia 2004r. i ulegać będzie  zmianie w zależności od liczby tych osób i przy uwzględnieniu  liczby dni, w których pensjonariusz przebywa w domu pomocy społecznej.

2.Szacuje się, że w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2018r. wysokość dotacji  nie przekroczy kwoty 1.537.725,00 zł., z czego na rok 2014 przypada kwota 307.545,00 zł, na 2015 r. –  307.545,00 zł, na 2016 r.- 307.545,00 zł, na 2017 r.- 307.545,00 zł, na 2018 r.- 307.545,00 zł. Szacowane kwoty ulegać będą zmianie na zasadach określonych w umowie.


Miejsce realizacji zadania:

Dom Radosnej starości im. Jana Pawła II

Kupienin 35, 35-221 Mędrzechów

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2018r

Uchwałą Nr 986/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 20 grudnia 2013r., wybrano:

Caritas Diecezji Tarnowskiej na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych  o zasięgu ponadgminnym.

Wysokość dotacji:

1.Na realizację zleconego zadania Powiat udziela Caritas Diecezji Tarnowskiej dotację. Dotacja przyznawana będzie na osoby przyjęte do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do domu  wydanej przed 1 stycznia 2004r. i ulegać będzie  zmianie w zależności od liczby tych osób i przy uwzględnieniu  liczby dni, w których pensjonariusz przebywa w domu pomocy społecznej.


2.Szacuje się, że w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2018r. wysokość dotacji  nie przekroczy kwoty 948.000,00 zł., z czego na rok 2014 przypada kwota 189.600,00 zł, na 2015 r. –  189.600,00 zł, na 2016 r.- 189.600,00 zł zł, na 2017 r.- 189.600,00  zł, na 2018 r.- 189.600,00 zł. Szacowane kwoty ulegać będą zmianie na zasadach określonych
w umowie.

Miejsce realizacji zadania: 

Dom Pomocy Społecznej Świętego Brata Alberta Chmielowskiego

ul. Św. Brata Alberta 16,

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2018r

Uchwała nr 985/2013

Uchwała nr 986/2013

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Zarząd Powiatu Dąbrowskiego Uchwałami Nr 985/2013 i Nr 986/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. dokonał wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego z zakresu pomocy społecznej. Uchwałą Nr 985/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 20 grudnia 2013r., wybrano: Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Wynagradzających  Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa z siedzibą w Kupieninie na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku o zasięgu ponadgminnym. Wysokość dotacji: 1.Na realizację zleconego zadania Powiat udziela zgromadzeniu dotację. Dotacja przyznawana będzie na osoby przyjęte do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do domu  wydanej przed 1 stycznia 2004r. i ulegać będzie  zmianie w zależności od liczby tych osób i przy uwzględnieniu  liczby dni, w których pensjonariusz przebywa w domu pomocy społecznej. 2.Szacuje się, że w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2018r. wysokość dotacji  nie przekroczy kwoty 1.537.725,00 zł., z czego na rok 2014 przypada kwota 307.545,00 zł, na 2015 r. –  307.545,00 zł, na 2016 r.- 307.545,00 zł, na 2017 r.- 307.545,00 zł, na 2018 r.- 307.545,00 zł. Szacowane kwoty ulegać będą zmianie na zasadach określonych w umowie. Miejsce realizacji zadania: Dom Radosnej starości im. Jana Pawła II Kupienin 35, 35-221 Mędrzechów Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2018r Uchwałą Nr 986/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 20 grudnia 2013r., wybrano: Caritas Diecezji Tarnowskiej na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych  o zasięgu ponadgminnym. Wysokość dotacji: 1.Na realizację zleconego zadania Powiat udziela Caritas Diecezji Tarnowskiej dotację. Dotacja przyznawana będzie na osoby przyjęte do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do domu  wydanej przed 1 stycznia 2004r. i ulegać będzie  zmianie w zależności od liczby tych osób i przy uwzględnieniu  liczby dni, w których pensjonariusz przebywa w domu pomocy społecznej. 2.Szacuje się, że w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2018r. wysokość dotacji  nie przekroczy kwoty 948.000,00 zł., z czego na rok 2014 przypada kwota 189.600,00 zł, na 2015 r. –  189.600,00 zł, na 2016 r.- 189.600,00 zł zł, na 2017 r.- 189.600,00  zł, na 2018 r.- 189.600,00 zł. Szacowane kwoty ulegać będą zmianie na zasadach określonych w umowie. Miejsce realizacji zadania:  Dom Pomocy Społecznej Świętego Brata Alberta Chmielowskiego ul. Św. Brata Alberta 16, 33-200 Dąbrowa Tarnowska Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2018r Uchwała nr 985/2013 Uchwała nr 986/2013