Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.”

Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.”

Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.”

W dniach od 4 do 13 listopada 2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok."

Pełna informacja na temat wyników konsultacji znajduje się poniżej.

INFORMACJA O WYNIKACH  KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU DĄBROWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK”

 Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Program określa cel główny i cele szczegółowe, zasady, zakres i formy współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Ponadto wskazuje priorytetowe zadania publiczne, tryb zlecania zadań publicznych oraz zawiera informacje dotyczące powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert, a także sposób i ocenę realizacji programu, sposób tworzenia programu.

Podstawa prawna konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w oparciu o:

1) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) uchwałę nr XLVI/347/10 Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

3) uchwałę nr 966/2022 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Cel konsultacji:

Celem prowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, a w konsekwencji uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma na celu efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu, jak również zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej oraz rozwijanie aktywizacji obywatelskiej.

Adresaci konsultacji, zasięg terytorialny konsultacji:

Konsultacje skierowane były do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie powiatu dąbrowskiego.

Termin i formy konsultacji:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”  przeprowadzono w dniach od 4 do 13 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o wszczęciu konsultacji zamieszczone zostało na stronie internetowej Powiatu Dąbrowskiego: www.powiatdabrowski.pl oraz  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uwagi i propozycje do projektu uchwały osoby upoważnione do reprezentowania organizacji/ podmiotu miały możliwość zgłaszać:

  • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;
  • faxem na nr 14/ 642-22-29;
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@powiatdabrowski.pl

Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji:

W trakcie prowadzonych konsultacji do projektu „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” nie zgłoszono uwag.

W dniach od 4 do 13 listopada 2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok." Pełna informacja na temat wyników konsultacji znajduje się poniżej. INFORMACJA O WYNIKACH  KONSULTACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU DĄBROWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK”  Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. Program określa cel główny i cele szczegółowe, zasady, zakres i formy współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto wskazuje priorytetowe zadania publiczne, tryb zlecania zadań publicznych oraz zawiera informacje dotyczące powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert, a także sposób i ocenę realizacji programu, sposób tworzenia programu. Podstawa prawna konsultacji: Konsultacje przeprowadzono w oparciu o: 1) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2) uchwałę nr XLVI/347/10 Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 3) uchwałę nr 966/2022 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. Cel konsultacji: Celem prowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, a w konsekwencji uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma na celu efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu, jak również zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej oraz rozwijanie aktywizacji obywatelskiej. Adresaci konsultacji, zasięg terytorialny konsultacji: Konsultacje skierowane były do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie powiatu dąbrowskiego. Termin i formy konsultacji: Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”  przeprowadzono w dniach od 4 do 13 listopada 2022 r. Ogłoszenie o wszczęciu konsultacji zamieszczone zostało na stronie internetowej Powiatu Dąbrowskiego: www.powiatdabrowski.pl oraz  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Uwagi i propozycje do projektu uchwały osoby upoważnione do reprezentowania organizacji/ podmiotu miały możliwość zgłaszać: drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; faxem na nr 14/ 642-22-29; pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@powiatdabrowski.pl Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji: W trakcie prowadzonych konsultacji do projektu „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” nie zgłoszono uwag. Pliki do pobrania Pobierz plik Informacja o wynikach konsultacji programu współpracy.pdf