Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja PCPR

Informacja PCPR

Informacja PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przystąpił do realizacji w roku 2008 programu „Wyrównywanie różnic między regionami.” 

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc regionalna w ramach:

1) obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,

2) obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

3) obszaru D – na likwidację barier transportowych,

4) obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Beneficjentami programu mogą być dla:

1) obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – podmioty, które utworzyły i prowadzą obiekty służące rehabilitacji:

a) organizacje pozarządowe,

b) jednostki samorządu terytorialnego,

c) państwowe uczelnie medyczne,

d) zakłady opieki zdrowotnej,

2) obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które utworzyły i prowadzą placówki edukacyjne,

3) obszaru D (likwidacja barier transportowych) – organizacje pozarządowe oraz gminy i powiaty,

4) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

 Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 29 lutego 2008  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

 Wszelkich potrzebnych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej pod numerem telefonu ( 0-14) 642 – 44 – 15.

Informacje te dostępne są również wraz z wnioskami na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl w zakładce Programy PFRON.

źródło: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przystąpił do realizacji w roku 2008 programu „Wyrównywanie różnic między regionami.”  Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc regionalna w ramach: 1) obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 2) obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, 3) obszaru D – na likwidację barier transportowych, 4) obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej. Beneficjentami programu mogą być dla: 1) obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – podmioty, które utworzyły i prowadzą obiekty służące rehabilitacji: a) organizacje pozarządowe, b) jednostki samorządu terytorialnego, c) państwowe uczelnie medyczne, d) zakłady opieki zdrowotnej, 2) obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które utworzyły i prowadzą placówki edukacyjne, 3) obszaru D (likwidacja barier transportowych) – organizacje pozarządowe oraz gminy i powiaty, 4) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.  Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 29 lutego 2008  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej  Wszelkich potrzebnych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej pod numerem telefonu ( 0-14) 642 – 44 – 15. Informacje te dostępne są również wraz z wnioskami na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl w zakładce Programy PFRON. źródło: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej