Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca obszaru zagrożenia wścieklizną

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca obszaru zagrożenia wścieklizną

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca obszaru zagrożenia wścieklizną

W związku ze stwierdzeniem ogniska wścieklizny w miejscowości Gruszów Mały Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej wydał Rozporządzenie 1/2014 z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. B, pkt. 4, pkt. 10 oraz ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 13 poz. 1342 z późn. zm.) w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u lisa odstrzelonego w miejscowości Gruszów Mały (gm. Dąbrowa Tarnowska) w Powiecie Dąbrowskim zarządza się co następuje:

Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny, zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:

1) od strony zachodniej: drogą krajową nr 73 od miejscowości Radwan, Gmina Szczucin (przysiółek Podradwanie), następnie ul. Warszawską w mieście Dąbrowa Tarnowska, Gmina Dąbrowa Tarnowska, ul. Rynek, ul. Kościuszki, ul. 1 Maja, a następnie ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Sportową;

2) od strony południowej: ul Sportową w mieście Dąbrowa Tarnowska, Gmina Dąbrowa Tarnowska do skrzyżowania z ul. Szarwarską, a następnie ul. Ulinów do drogi łączącej z miejscowością Nieczajna Górna, Gmina Dąbrowa Tarnowska;

3) od strony wschodniej: drogą gminną w miejscowości Nieczajna Górna, Gmina Dąbrowa Tarnowska do drogi łączącej miejscowość Nieczajna Górna, Gmina Dąbrowa Tarnowska z miejscowością Radgoszcz, Gmina Radgoszcz, ul. Witosa w miejscowości Radgoszcz do skrzyżowania z ul. Szkolną;

4) od strony północnej: ul. Szkolną w miejscowości Radgoszcz, Gmina Radgoszcz, a następnie drogą łączącą miejscowość Radgoszcz, Gmina Radgoszcz z miejscowością Radwan, Gmina Szczucin, drogą gminną w miejscowości Radwan, Gmina Radwan (przysiółek Podradwanie) do skrzyżowania z drogą krajową nr 73.

W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

- zakazuje się wyprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na tereny leśne
- zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych
- zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt
- zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii
- zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgodę Powiatowego Lekarza Weterynarii
- nakazuje się trzymanie psów i kotów od pełną kontrolą posiadaczy
- nakazuje się odstrzał sanitarny lisów na określonym obszarze.

Powyższe nakazy i zakazy obowiązywać będą do czasu uchylenia rozporządzenia.

W związku ze stwierdzeniem ogniska wścieklizny w miejscowości Gruszów Mały Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej wydał Rozporządzenie 1/2014 z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze. Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. B, pkt. 4, pkt. 10 oraz ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 13 poz. 1342 z późn. zm.) w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u lisa odstrzelonego w miejscowości Gruszów Mały (gm. Dąbrowa Tarnowska) w Powiecie Dąbrowskim zarządza się co następuje: Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny, zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony: 1) od strony zachodniej: drogą krajową nr 73 od miejscowości Radwan, Gmina Szczucin (przysiółek Podradwanie), następnie ul. Warszawską w mieście Dąbrowa Tarnowska, Gmina Dąbrowa Tarnowska, ul. Rynek, ul. Kościuszki, ul. 1 Maja, a następnie ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Sportową; 2) od strony południowej: ul Sportową w mieście Dąbrowa Tarnowska, Gmina Dąbrowa Tarnowska do skrzyżowania z ul. Szarwarską, a następnie ul. Ulinów do drogi łączącej z miejscowością Nieczajna Górna, Gmina Dąbrowa Tarnowska; 3) od strony wschodniej: drogą gminną w miejscowości Nieczajna Górna, Gmina Dąbrowa Tarnowska do drogi łączącej miejscowość Nieczajna Górna, Gmina Dąbrowa Tarnowska z miejscowością Radgoszcz, Gmina Radgoszcz, ul. Witosa w miejscowości Radgoszcz do skrzyżowania z ul. Szkolną; 4) od strony północnej: ul. Szkolną w miejscowości Radgoszcz, Gmina Radgoszcz, a następnie drogą łączącą miejscowość Radgoszcz, Gmina Radgoszcz z miejscowością Radwan, Gmina Szczucin, drogą gminną w miejscowości Radwan, Gmina Radwan (przysiółek Podradwanie) do skrzyżowania z drogą krajową nr 73. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy: - zakazuje się wyprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na tereny leśne- zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych- zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt- zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii- zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgodę Powiatowego Lekarza Weterynarii- nakazuje się trzymanie psów i kotów od pełną kontrolą posiadaczy- nakazuje się odstrzał sanitarny lisów na określonym obszarze. Powyższe nakazy i zakazy obowiązywać będą do czasu uchylenia rozporządzenia.