Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja Starosty Dąbrowskiego

Informacja Starosty Dąbrowskiego

Starosta Powiatu Dąbrowskiego informuje, że w związku z kończącą się kadencją Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych i w celu powołania nowej Rady, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj.Dz.U. z 2010r. nr 214, poz. 1407), Ogłoszenie Starosty Dąbrowskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 159 z dnia 31.03.11 informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków rady w terminie do dnia 21 kwietnia 2011r.
Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata, który mógłby reprezentować lokalne środowisko w nowo utworzonej radzie.
Zgłoszenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pokój nr 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. B. Joselewicza 5.

Starosta Powiatu Dąbrowskiego informuje, że w związku z kończącą się kadencją Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych i w celu powołania nowej Rady, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj.Dz.U. z 2010r. nr 214, poz. 1407), Ogłoszenie Starosty Dąbrowskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 159 z dnia 31.03.11 informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków rady w terminie do dnia 21 kwietnia 2011r.Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata, który mógłby reprezentować lokalne środowisko w nowo utworzonej radzie.Zgłoszenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pokój nr 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. B. Joselewicza 5.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG