Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja z posiedzenia PZZK w Mielcu

Informacja z posiedzenia PZZK w Mielcu

W dniu 22 maja 2010r. od godz. 15:oo odbywało się posiedzenie składu osobowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mielcu, w którym wzięli także udział Małgorzata Wajda – Dyrektor Podkarpackiego WZMiUW, Wiesław Krajewski – Starosta Dąbrowski, Zdzisław Kogut – Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego, Wójtowie Gmin powiatu mieleckiego oraz przedstawiciele przedsiębiorstwa wykonującego roboty przy śluzach na rz. Breń w m. Ziempniów gm. Czermin.

Zebrani po wprowadzeniu przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mielcu, dotyczącym aktualnej sytuacji powodziowej powstałej wskutek przerwania wału ochronnego realizowanego przez wykonawcę robót na odcinku przebudowy śluzy w wale rz. Breń, na dopływie zlokalizowanym przy granicy m. Ziempniów – Breń Osuchowski, przedstawili stan dotychczasowych działań oraz propozycje do decyzji PZZK. Wynikało z nich m.in., że próba podjęta przez śmigłowiec wojskowy nie dała spodziewanych efektów, a sama akcja nie była konsultowana z kierującymi akcją ratunkową na tym terenie.

W trakcie dyskusji, Wiesław Krajewski – Starosta Dąbrowski przedstawił oczekiwania i wnioski, które winny być wykonane przez stronę podkarpacką kierującą akcją powodziową. Jako priorytetowe uznał jak najszybsze zabezpieczenie powstałej wyrwy w wale rz. Breń w Ziempniowie oraz podjęcie działań zmierzających do odprowadzenia wód z zalewiska będącego głównie na terenie gminy Szczucin, poprzez rozkopanie wału rz. Breń w najniższym jej punkcie, tj. tuż przy ujściu rz. Breń do Wisły. Następnie przedstawił na mapie zasięg rozlewiska oraz omówił działania prowadzone na wale wiślanym na terenie powiatu dąbrowskiego.

Następnie uczestnicy posiedzenia udali się na wizję lokalną do Ziempniowa, gdzie służby ratunkowe dokonały badania głębokości wody w wyrwie oraz stwierdziły nieznaczne (ok. 40 cm) obniżenie wody w rz. Breń, a także odwrócenie przepływu wody, tj. od rozlewiska do rz. Breń. Zapoznano się także z systemem monitorującym poziom wód na rz. Breń w Ziempniowie i Zabrniu.

W dalszej kolejności udano się do Słupca i zapoznano z sytuacją powodziową na odcinku wału rz. Breń od mostu w Słupcu do ujścia do rz. Wisła.

Na podstawie analizy sytuacji zespół wypracował następującą decyzję:

- w związku z powstającą różnicą poziomu wody na zawalu i w rz. Breń postanowiono o rozkopaniu w dniu 23.05.2010 r. wału opaskowego przy śluzie obok mostu w Ziempniowie, aby umożliwić spływ wód do opadającej rzeki,

- wystąpić z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o pomoc wojskową, której celem będzie zbudowanie mostu pontonowego na wysokości istniejącej wyrwy w wale rz. Breń umożliwiającego dowóz materiału do jej zasypania,

- podjąć działania techniczne do planowanego rozkopania wału rz. Breń w rejonie planowanej do wykonania śluzy w m. Otałęż - Kolonia / Słupiec – Kępa, tj. najniższym punkcie rozlewiska, umożliwiając tym samym odpływ grawitacyjny z terenów zalanych,

- uznano, że moment rozkopania wału należy skorelować z aktualnym i prognozowanym poziomem wody na rz. Wisła, aby uniknąć powtórnego zalania terenu przez wodę cofkową.

Na zakończenie zespół kryzysowy ustalił osoby odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów oraz określił terminy podejmowanych działań.

W dniu 22 maja 2010r. od godz. 15:oo odbywało się posiedzenie składu osobowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mielcu, w którym wzięli także udział Małgorzata Wajda – Dyrektor Podkarpackiego WZMiUW, Wiesław Krajewski – Starosta Dąbrowski, Zdzisław Kogut – Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego, Wójtowie Gmin powiatu mieleckiego oraz przedstawiciele przedsiębiorstwa wykonującego roboty przy śluzach na rz. Breń w m. Ziempniów gm. Czermin. Zebrani po wprowadzeniu przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mielcu, dotyczącym aktualnej sytuacji powodziowej powstałej wskutek przerwania wału ochronnego realizowanego przez wykonawcę robót na odcinku przebudowy śluzy w wale rz. Breń, na dopływie zlokalizowanym przy granicy m. Ziempniów – Breń Osuchowski, przedstawili stan dotychczasowych działań oraz propozycje do decyzji PZZK. Wynikało z nich m.in., że próba podjęta przez śmigłowiec wojskowy nie dała spodziewanych efektów, a sama akcja nie była konsultowana z kierującymi akcją ratunkową na tym terenie. W trakcie dyskusji, Wiesław Krajewski – Starosta Dąbrowski przedstawił oczekiwania i wnioski, które winny być wykonane przez stronę podkarpacką kierującą akcją powodziową. Jako priorytetowe uznał jak najszybsze zabezpieczenie powstałej wyrwy w wale rz. Breń w Ziempniowie oraz podjęcie działań zmierzających do odprowadzenia wód z zalewiska będącego głównie na terenie gminy Szczucin, poprzez rozkopanie wału rz. Breń w najniższym jej punkcie, tj. tuż przy ujściu rz. Breń do Wisły. Następnie przedstawił na mapie zasięg rozlewiska oraz omówił działania prowadzone na wale wiślanym na terenie powiatu dąbrowskiego. Następnie uczestnicy posiedzenia udali się na wizję lokalną do Ziempniowa, gdzie służby ratunkowe dokonały badania głębokości wody w wyrwie oraz stwierdziły nieznaczne (ok. 40 cm) obniżenie wody w rz. Breń, a także odwrócenie przepływu wody, tj. od rozlewiska do rz. Breń. Zapoznano się także z systemem monitorującym poziom wód na rz. Breń w Ziempniowie i Zabrniu. W dalszej kolejności udano się do Słupca i zapoznano z sytuacją powodziową na odcinku wału rz. Breń od mostu w Słupcu do ujścia do rz. Wisła. Na podstawie analizy sytuacji zespół wypracował następującą decyzję: - w związku z powstającą różnicą poziomu wody na zawalu i w rz. Breń postanowiono o rozkopaniu w dniu 23.05.2010 r. wału opaskowego przy śluzie obok mostu w Ziempniowie, aby umożliwić spływ wód do opadającej rzeki, - wystąpić z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o pomoc wojskową, której celem będzie zbudowanie mostu pontonowego na wysokości istniejącej wyrwy w wale rz. Breń umożliwiającego dowóz materiału do jej zasypania, - podjąć działania techniczne do planowanego rozkopania wału rz. Breń w rejonie planowanej do wykonania śluzy w m. Otałęż - Kolonia / Słupiec – Kępa, tj. najniższym punkcie rozlewiska, umożliwiając tym samym odpływ grawitacyjny z terenów zalanych, - uznano, że moment rozkopania wału należy skorelować z aktualnym i prognozowanym poziomem wody na rz. Wisła, aby uniknąć powtórnego zalania terenu przez wodę cofkową. Na zakończenie zespół kryzysowy ustalił osoby odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów oraz określił terminy podejmowanych działań.