Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informator o Powiślu już się robi

Informator o Powiślu już się robi

Informator o Powiślu już się robi

Rusza kolejny etap (D) Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)–„Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych". Będzie to kontynuacja dotychczas zrealizowanych etapów: „Diagnozy i Projekcji Sytuacji Społeczno-Ekonomicznej" oraz „Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego Powiatu Dąbrowskiego". Etap ten, podobnie jak poprzednie będzie realizowany przez Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT S.C. z Warszawy. Realizacja usługi D PAOW zakłada powstanie spójnego materiału promocyjnego pt. "Informator Gospodarczy Powiatu Dąbrowskiego".

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich obok programu SAPARD jest drugim z programów, których celem jest wspieranie restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce. Program jest realizowany w oparciu o umowę kredytową, podpisaną między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w dniu 25 lipca 2000r. Zadaniem programu jest m.in. zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz wsparcie procesu decentralizacji administracji publicznej i rozwoju regionalnego.
Głównym celem projektu jest poprawa życia mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego poprzez ustawiczne tworzenie korzystnych warunków trwałego rozwoju lokalnej gospodarki oraz stworzenie systemu monitorowania stanu lokalnej gospodarki, informacji i promocji. Inwestycje są głównym elementem, które powodują wzrost i rozwój gospodarczy. Rozwój Powiatu dokonuje się między innymi poprzez rozwój lokalnego biznesu oraz dzięki inwestorom zewnętrznym, którzy chcą rozwijać działalność gospodarczą na danym terenie. Jednakże, jedną z podstawowych barier pozyskiwania inwestycji jest rozproszenie oferty promocyjnej dotyczącej poszczególnych gmin z terenu Powiatu, a dotyczącej potencjału gospodarczego.

Realizacja usługi D PAOW zakłada powstanie spójnego materiału promocyjnego pt. "Informator Gospodarczy Powiatu Dąbrowskiego".
Materiał zawierał będzie dane, którymi zainteresowani są potencjalni inwestorzy. Opracowanie będzie dwujęzyczne, również w wersji angielskiej. „Informator Gospodarczy Powiatu Dąbrowskiego " składać się będzie z 4 części:
Część I - Krótka charakterystyka Powiatu oraz opis infrastruktury technicznej.
Cześć II - Oferty inwestycyjne.
Część III - Oferty współpracy gospodarczej.
W tej części zamieszczone zostaną jednostkowe oferty różnych podmiotów gospodarczych, których działalność ma ważne znaczenie dla rynku pracy i rozwoju Powiatu. Informacje takie są szczególnie istotne w przypadku chęci kooperowania potencjalnego inwestora z lokalnymi firmami.
Część IV - Dane teleadresowe Starostwa.
Oprócz wersji wydrukowanej zakłada się dodatkowo przygotowanie 50 płyt CD z wersją elektroniczną „Informator Gospodarczy Powiatu Dąbrowskiego" w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej za pomocą programu MS PowerPoint, również w wersji angielsko – polskiej.
Wersja elektroniczna będzie umieszczona również jako podstrona do strony internetowej Starostwa Powiatowego. Na każdej ze stron gmin Powiatu Dąbrowskiego umieszczony będzie link do elektronicznej wersji Informatora. Przedsiębiorcy zainteresowani umieszczeniem swoich danych w części poświęconej współpracy gospodarczej mogą zgłaszać swoje propozycje w Starostwie Powiatowym, w Biurze Promocji, Rozwoju i Innowacji. Osobą odpowiedzialną za koordynację projektu ze strony Starostwa jest Kierownik Biura – Janusz Dubajka. Firma Uniconsult S.C. oraz Starostwo Powiatowe liczy na zaangażowanie przedsiębiorców Powiatu Dąbrowskiego w braniu udziału w realizacji projektu.

Rusza kolejny etap (D) Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)–„Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych". Będzie to kontynuacja dotychczas zrealizowanych etapów: „Diagnozy i Projekcji Sytuacji Społeczno-Ekonomicznej" oraz „Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego Powiatu Dąbrowskiego". Etap ten, podobnie jak poprzednie będzie realizowany przez Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT S.C. z Warszawy. Realizacja usługi D PAOW zakłada powstanie spójnego materiału promocyjnego pt. "Informator Gospodarczy Powiatu Dąbrowskiego". Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich obok programu SAPARD jest drugim z programów, których celem jest wspieranie restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce. Program jest realizowany w oparciu o umowę kredytową, podpisaną między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w dniu 25 lipca 2000r. Zadaniem programu jest m.in. zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz wsparcie procesu decentralizacji administracji publicznej i rozwoju regionalnego.Głównym celem projektu jest poprawa życia mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego poprzez ustawiczne tworzenie korzystnych warunków trwałego rozwoju lokalnej gospodarki oraz stworzenie systemu monitorowania stanu lokalnej gospodarki, informacji i promocji. Inwestycje są głównym elementem, które powodują wzrost i rozwój gospodarczy. Rozwój Powiatu dokonuje się między innymi poprzez rozwój lokalnego biznesu oraz dzięki inwestorom zewnętrznym, którzy chcą rozwijać działalność gospodarczą na danym terenie. Jednakże, jedną z podstawowych barier pozyskiwania inwestycji jest rozproszenie oferty promocyjnej dotyczącej poszczególnych gmin z terenu Powiatu, a dotyczącej potencjału gospodarczego. Realizacja usługi D PAOW zakłada powstanie spójnego materiału promocyjnego pt. "Informator Gospodarczy Powiatu Dąbrowskiego".Materiał zawierał będzie dane, którymi zainteresowani są potencjalni inwestorzy. Opracowanie będzie dwujęzyczne, również w wersji angielskiej. „Informator Gospodarczy Powiatu Dąbrowskiego " składać się będzie z 4 części:Część I - Krótka charakterystyka Powiatu oraz opis infrastruktury technicznej.Cześć II - Oferty inwestycyjne.Część III - Oferty współpracy gospodarczej.W tej części zamieszczone zostaną jednostkowe oferty różnych podmiotów gospodarczych, których działalność ma ważne znaczenie dla rynku pracy i rozwoju Powiatu. Informacje takie są szczególnie istotne w przypadku chęci kooperowania potencjalnego inwestora z lokalnymi firmami.Część IV - Dane teleadresowe Starostwa.Oprócz wersji wydrukowanej zakłada się dodatkowo przygotowanie 50 płyt CD z wersją elektroniczną „Informator Gospodarczy Powiatu Dąbrowskiego" w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej za pomocą programu MS PowerPoint, również w wersji angielsko – polskiej.Wersja elektroniczna będzie umieszczona również jako podstrona do strony internetowej Starostwa Powiatowego. Na każdej ze stron gmin Powiatu Dąbrowskiego umieszczony będzie link do elektronicznej wersji Informatora. Przedsiębiorcy zainteresowani umieszczeniem swoich danych w części poświęconej współpracy gospodarczej mogą zgłaszać swoje propozycje w Starostwie Powiatowym, w Biurze Promocji, Rozwoju i Innowacji. Osobą odpowiedzialną za koordynację projektu ze strony Starostwa jest Kierownik Biura – Janusz Dubajka. Firma Uniconsult S.C. oraz Starostwo Powiatowe liczy na zaangażowanie przedsiębiorców Powiatu Dąbrowskiego w braniu udziału w realizacji projektu.