Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Inteligentna firma - z EFS przez innowacje wyprzedź konkurencję

Inteligentna firma - z EFS przez innowacje wyprzedź konkurencję

Inteligentna firma - z EFS przez innowacje wyprzedź konkurencję

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie doradczym „Przekształcanie przedsiębiorstw w inteligentne organizacje – wsparcie doradcze dla firm w Małopolsce” realizowanym w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), posiadające siedzibę, oddział lub filie na terenie woj. Małopolskiego.

Wielkość firm określono w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 oraz w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich:

 1.      średnie przedsiębiorstwo:

  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
  • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;

    2 .małe przedsiębiorstwo:

  • zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
  • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;

    3. mikroprzedsiębiorstwo:

  • zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
  • jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, 100% finansowania w oparciu o zasadę pomocy de minimis.

Usługi realizowane w zakresie zarządzania polegają na opracowaniu i wdrożeniu usprawnień zarządczych i bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych), w zależności od zidentyfikowanych potrzeb każdej firmy. Nowoczesne metody zarządzania polegające na usprawnieniach zarządczych -  doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia systemu, pozwalającego na zwiększeniu efektywności pracy, optymalizacji procesów zachodzących w organizacji, poprawę jakości oferowanych produktów/usług, a w konsekwencji wzrost renomy i zadowolenia klientów.

Zespół ekspertów przygotuje Państwa Firmę do właściwego zarządzania zgodnego ze światowymi standardami oraz spełniania obowiązków wynikających z obowiązujących aktualnie przepisów prawnych w zakresie  bezpieczeństwa danych.

Ilość firm, jakie mogą zostać przyjęte do projektu w 2013 roku jest coraz mniejsza, kolejne zainteresowane organizacje będą miały możliwość zgłoszenia się na listę rezerwową.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem uczestnictwa w projekcie  znajdują się na http://www.inteligentnafirma.frrr.pl/

Koordynator Projektu:

Bernadeta Jękot

b.jekot@czj-infox.pl

(12) 653 20 13

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie doradczym „Przekształcanie przedsiębiorstw w inteligentne organizacje – wsparcie doradcze dla firm w Małopolsce” realizowanym w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), posiadające siedzibę, oddział lub filie na terenie woj. Małopolskiego. Wielkość firm określono w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 oraz w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich:  1.      średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;     2 .małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;     3. mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. Udział w Projekcie jest bezpłatny, 100% finansowania w oparciu o zasadę pomocy de minimis. Usługi realizowane w zakresie zarządzania polegają na opracowaniu i wdrożeniu usprawnień zarządczych i bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych), w zależności od zidentyfikowanych potrzeb każdej firmy. Nowoczesne metody zarządzania polegające na usprawnieniach zarządczych -  doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia systemu, pozwalającego na zwiększeniu efektywności pracy, optymalizacji procesów zachodzących w organizacji, poprawę jakości oferowanych produktów/usług, a w konsekwencji wzrost renomy i zadowolenia klientów. Zespół ekspertów przygotuje Państwa Firmę do właściwego zarządzania zgodnego ze światowymi standardami oraz spełniania obowiązków wynikających z obowiązujących aktualnie przepisów prawnych w zakresie  bezpieczeństwa danych. Ilość firm, jakie mogą zostać przyjęte do projektu w 2013 roku jest coraz mniejsza, kolejne zainteresowane organizacje będą miały możliwość zgłoszenia się na listę rezerwową. Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem uczestnictwa w projekcie  znajdują się na http://www.inteligentnafirma.frrr.pl/ Koordynator Projektu: Bernadeta Jękot b.jekot@czj-infox.pl (12) 653 20 13